Zawiadomienie o czynnościach podjetych w celu ustalenia przebiegu granic działek