Numer sprawy:
AB.6743.1.48.2020

Data założenia:
2020-09-16

Temat:
Tauron Dystrybucja S.S. ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków, budowa lini elektroenergetycznej nn 0, 4 kV kablowej wraz z zestawem złączowo - pomiarowym , działki nr ewid. 370/11, 379/1, 381/3, 381/8, 381/9, 381/10, 381/11, 381/12, 381/13, 381/14, 381/15, 381/16, 381/17, obręb 0011 Ruszowice, jedn. ewid. gmina Głogów

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
zaświadcznie o braku sprzeciwu z dnia 05.10.2020