W sprawie:
wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

Data uchwały:
2020-09-10

Numer uchwały:
131/2020

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Głogowskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2020-09-10