Numer sprawy:
AB.6743.1.46.2020

Data założenia:
2020-09-09

Temat:
Polska Spóka Gazownicza Sp. zo.o., 33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16, budowa sieci i przyłacza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego , działki nr ewid 610/7, 610/12, obręb 0003 Jaczów, jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
zaświadczenie o braku sprzeciwu z dnia 23.09.2020r.