Numer sprawy:
AB.6743.1.41.2020

Data założenia:
2020-07-27

Temat:
GHmina MIejska Głogów, ul. Rynek 10, 67-200 Głogów, Budowa sieci oświoetleniowej 0,4 kV w ramach zadania Budżet obywatelski - Doświetlenie i remont chodników w rejonie kościoła Bożego Ciała, działka nr ewid. 103/2, obręb 0007 Styare Miasto , jedn. ewid. miasto Głogów

Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
Nie wniesiono sprzeciwu