Numer sprawy:
AB.6743.1.28.2020

Data założenia:
2020-06-08

Temat:
Budowa dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczedj, działki ewid. 694/1, 428/22, 428/52, 694/3, 694/4, obręb 0009 żrków, jedn. ewid. 020301_1 miasto Głogów

Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
Zaświadczenie z dnia 22.09.2020 r. - brak sprzeciwu