W sprawie:
zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2020 r. uchwalonego uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XV/106/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.

Data uchwały:
2020-01-09

Numer uchwały:
XVI/113/2020

Podjęta przez:
Radę Powiatu Głogowskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2020-01-09