p.o. Naczelnika Wydziału: Edward Borkowski (pok. nr  202, II piętro)

telefon: 76 72 82 906

Email: ip@powiat.glgow.pl

 

Główny Specjalista: Katarzyna Koriat-Łysakowska (pok. nr 201, Ii piętor)

telefon: 76 728 2 878

 

Inspektor:Marcin Korpok (pok. nr  201, II piętro)

telefon : 76 72 82 876

Email: marcin.korpok@powiat.glogow.pl 

 

Inspektor: Roksana Klub (pok. nr 201, II piętro)

telefon: 76 72 82 878

Email: przemyslaw.weber@powiat.glogow.pl 

 

Inspektor: Agata Dadańska (pok. nr 201, II piętro)

telefon: 76 72 82 876

 

Podinspektor: Radosław Gaś (pok. nr 202, II piętro)

telefon: 76 72 82 2849

 

Podinspektor: Ewa Teodoru (pok. 201, II piętro)

telefon: 76 72 82 878

Email: ewa.teodoru@powiat.glogow.pl 

 

Pozostałe dane kontaktowe:

Email wydziału: ip@powiat.glogow.pl

fax: 76 72 82 923