p. Jolanta Zawartka - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie