Wydział Organizacyjny - I  piętro, pokoje 114, 115

 

Naczelnik Wydziału - Dorota Suszyńska, pokój 114, tel. 076/7282809

 

Inspektor - Beata Niemczyk pokój 115, tel. 076/7282815

Inspektor - Ewelina Stachowiak pokój 115, tel. 076/7282830

 

fax 076/7282932

e-mail: or@powiat.glogow.pl

 

sprawy:

 

- sprowadzanie zwłok z zagranicy,

- staże, praktyki zawodowe,

 

Druki do pobrania:

  1. Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków (urny z prochami) z zagranicy

  2. Pełnomocnictwo w przypadku kiedy wnioskodawcą nie jest osoba uprawniona.