ul. Obrońców Pokoju 17 
67- 200 Głogów 

Komendant Powiatowy Policji  - nadkom. mgr Mariusz Bużdygan

tel. (76) 727-72-00 
fax. 727-72-35

 

https://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/p/glogow/