Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Głogowie

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Ochrona danych osobowych
    Akty prawne (2)
    Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (1)

Władze Powiatu
    Rada Powiatu (0)
        Skład Rady Powiatu (0)
            Kadencja 2018 - 2023 (3)
            Kadencja 2014 - 2018 (5)
            Kadencja 2010 - 2014 (1)
        Transmisja online sesji Rady Powiatu (19)
        Transmisja obrad Komisji (4)
        Oświadczenia majątkowe (0)
            Kadencja 2018-2023 (21)
        Terminy posiedzeń (0)
            Sesje Rady Powiatu (1)
            Posiedzenia Komisji Rady Powiatu (9)
        Skład Komisji Rady Powiatu (0)
            Komisje Rady 2018 - 2023 (1)
            Komisje Rady 2014- 2018 (1)
            Komisje Rady 2010- 2014 (1)
        Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu (0)
            Kadencja 2014 - 2018 (44)
            Kadencja 2018-2023 (21)
        Uchwały (0)
            Kadencja 2018 - 2023 (0)
                Rok 2018 (23)
                Rok 2019 (88)
                Rok 2020 (44)
            Kadencja 2014 - 2018 (0)
                Rok 2014 (18)
                Rok 2015 (60)
                Rok 2016 (62)
                Rok 2017 (64)
                Rok 2018 (43)
            Kadencja 2010 - 2014 (0)
                Rok 2013 (34)
                Rok 2014 (47)
        Imienne wykazy głosowań radnych (0)
            Kadencja 2018 - 2023 (20)
        Interpelacje i zapytania radnych (0)
            Kadencja 2018 - 2023 (0)
                Rok 2018 ( od dnia 22.11.2018 r.) (3)
                Rok 2019 (51)
                Rok 2020 (33)
        Dyżury radnych (2)
            Archiwum (6)
        Plan pracy Rady Powiatu Głogowskiego (1)
            Archiwum (5)
        Prawo miejscowe (0)
            Rejestr aktów prawnych - 2009 r. (1)
            Rejestr aktów prawnych - 2010 r. (1)
            Rejestr aktów prawnych - 2011 r. (1)
            Rejestr aktów prawnych - 2012 r. (1)
            Rejestr aktów prawnych - 2013 r. (1)
            Rejestr aktów prawnych - 2014 r. (1)
            Rejestr aktów prawnych - 2015 r. (1)
            Rejestr aktów prawnych - 2016 r. (1)
        Dane kontaktowe (1)
    Zarząd Powiatu (0)
        Skład Zarządu - kadencja 2018 - 2023 (3)
        Skład Zarządu - kadencja 2014 - 2018 (3)
        Skład Zarządu - kadencja 2010 - 2014 (3)
        Uchwały Zarządu (0)
            Kadencja 2018 - 2023 (0)
                Rok 2018 (9)
                Rok 2019 (184)
                Rok 2020 (185)
            Kadencja 2014 - 2018 (0)
                Rok 2014 (11)
                Rok 2015 (135)
                Rok 2016 (110)
                Rok 2017 (196)
                Rok 2018 (149)
            Kadencja 2010 - 2014 (0)
                Rok 2014 (115)
                Rok 2013 (74)
        Dyżury Starosty (1)
        Regulacje prawne (1)
        Archiwum (0)
        Dane kontaktowe (1)
    Sekretarz Powiatu (1)
        Archiwum (1)
    Skarbnik Powiatu (1)

Starostwo Powiatowe
    Akty prawne (11)
        Archiwum (23)
    Struktura organizacyjna (0)
        Schemat struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Głogowie (1)
            Archiwum (1)
        Wydział Administracyjno-Gopodarczy (1)
        Wydział Ochrony Środowiska (1)
        Wydział Administracji Budowlanej (1)
        Wydział Infrastruktury Powiatu (1)
        Wydział Komunikacji (2)
            Ośrodki Szkolenia Kierowców (4)
            Stacje Kontroli Pojazdów - druki do pobrania (3)
            Transport - druki do pobrania (7)
            Prawa jazdy, rejestracja pojazdów - drui do pobrania (1)
        Wydział Edukacji (1)
        Wydział Organizacyjny (1)
        Wydział Finansowo - Budżetowy (1)
        Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych (1)
        Wydział Gospodarki Nieruchomościami (2)
        Biuro Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej (1)
        Biuro Geodety Powiatowego (1)
        Biuro Rady i Zarządu (1)
        Wydział Audytu i Kontroli (1)
        Wydział Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych (1)
        Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (1)
        Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (0)
        Pełnomocnik ds Organizacji Pozarządowych (1)
        Powiatowy Rzecznik Konsumentów (1)
        Rzecznik Starostwa Powiatowego (1)
        Zespół Radców Prawnych (1)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Oświadczenia majątkowe za lata 2013 - 2016 (79)
        Oświadczenia majątkowe (62)
        Oświadczenia majątkowe 2020 (0)
    Kodeks etyki (1)
    Karty usług (0)
        Wydział Ochrony Środowiska (27)
        Wydział Administracyjno-Gospodarczy (0)
        Wydział Administracji Budowlanej (12)
        Wydział Infrastruktury Powiatu (4)
        Wydział Komunikacji (6)
        Wydział Organizacyjny (1)
        Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych (0)
        Wydział Gospodarki Nieruchomościami (6)
        Biuro Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej (0)
        Biuro Geodety Powiatowego (4)
        Biuro Rady i Zarządu (3)
        Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (7)
        Pełnomocnik ds Organizacji Pozarządowych (0)
    Dane teleadresowe (1)

Raport o stanie Powiatu Głogowskiego
    Za rok 2019 (1)
    Za rok 2018 (1)

Informacje o budżecie
    Budżet (5)
    Opinie (0)
        Rok 2014 (3)
        Rok 2015 (7)
        Rok 2016 (7)
        Rok 2017 (7)
        Rok 2018 (7)
        Rok 2019 (8)
        Rok 2020 (7)
    Projekty budżetu (0)
        Rok 2015 (1)
        Rok 2016 (1)
        Rok 2017 (1)
        Rok 2018 (1)
        Rok 2019 (1)
        Rok 2020 (1)
    Sprawozdania (34)
    Wykonanie (28)
    Sprawozdania finansowe (4)

Stan mienia Powiatu
    Informacja o stanie mienia (6)

Komunikaty
    Geodezja (3)
    Obwieszczenia (13)
        Archiwum (0)
            rok 2013 (0)
            rok 2014 (6)
            rok 2015 (1)
            rok 2017 (0)
            rok 2018 (0)
            rok 2019 (0)
    Ogłoszenia/Zawiadomienia (1)
        Archiwum (4)
    Konkursy ofert (0)
        Aktualne (0)
        Wyniki (2)
        Archiwum (0)
            Ogłoszenia (19)
            Rozstrzygnięcie (5)
    Sprzedaż drzew (0)
    Obrót nieruchomościami (3)
    Zgłoszenie budowy (0)
        Rok 2019 (0)
            Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy -Prawo budowlane - sieci en.do 1 kV, wod., kan., cieplne, telekomunikacyjne (81)
            Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2b ustawy - Prawo budowlane - budynki stacji transformatorowych (0)
            Zgłoszebia budowy o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 1a ustawy - Prawo budowlane - budynki mieszkalne jednorodzinne (0)
        rok 2015 - 2018 (3)
        Rok 2020 (0)
            Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy -Prawo budowlane (58)
            Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2b ustawy - Prawo budowlane (1)
            Zgłoszenie wykonania robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust.3 pkt 3 lit. D ustawy Prawo budowlane (14)
            Wykonanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. A ustawy Prawo budowlane (0)
        Rok 2021 (0)
            Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy -Prawo budowlane (0)
            Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2b ustawy - Prawo budowlane (0)
            Zgłoszebia budowy o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane (0)
            Zgłoszenie wykonania robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust.3 pkt 3 lit. D ustawy Prawo budowlane (1)
            Wykonanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. A ustawy Prawo budowlane (0)
    Informaja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru oraz o ostatecznym zakończeniu postępowania w w/w sprawie. (1)
        rok 2019 (0)
    Inwestycje celu pulicznego z zakresu łączności publicznej (0)
        Rok 2019 (0)
        Rok 2020 (1)

Zamówienia publiczne
    Aktualne (1)
        Archiwum zamówień 2014 (30)
        Archiwum zamówień 2015 (18)
        Archiwum Zamówień 2016 (30)
        Archiwum zamówień 2017 (47)
        Archiwum Zamówień 2018 (32)
        Archiwum Zamówień 2019 (0)
    Wyniki (16)
        Archiwum wyników (0)
            rok 2014 (0)
                styczeń (0)
                luty (0)
                marzec (2)
                kwiecień (2)
                maj (0)
                    czerwiec (0)
                    lipiec (3)
                sierpień (0)
                wrzesień (2)
                październik (1)
                    listopad (0)
                grudzień (0)
        2015 (0)
            styczeń (0)
            luty (0)
            marzec (1)
            kwiecień (0)
            maj (0)
            czerwiec (0)
            lipiec (4)
            sierpień (1)
            wrzesień (2)
            październik (0)
            listopad (0)
            grudzień (0)
        2016 (9)
        2017 (15)
    Aktualne pon. 30 tys euro (0)
        Archiwum pon. 30 tys (85)
    Wyniki pon. 30 tys euro (1)
        Archiwum wyników pon. 30 tys 2014 (22)
        Archwium wyników pon. 30 tys 2015 (9)
        Archiwum wyników pon. 30 tys. 2016 (8)
    Plany postępowań o udzielenie zamówień (2)
        Regulamin Zamówień (1)

Nabory do Starostwa
    Zarządzenia (1)
    Aktualne nabory (0)
    Listy kandydatów (1)
    Wyniki (0)
    Archiwum (0)
        Nabory (0)
        Listy kandydatów (0)
        Wyniki (0)

Nieodpłatna pomoc prawna
    Nieodpłatna pomoc prawna (0)
        Rok 2016 (4)
        Rok 2017 (4)
        Rok 2019 (1)
        Rok 2020 (1)
        POMOC DE MINIMIS (1)
        Rok 2021 (12)

Inicjatywa społeczna
    Akty prawne (2)
    Petycje (3)
        INFORMACJA ROCZNA (5)
        2015 rok (0)
            Petycja nr 1 (2)
        2016 rok (0)
            Petycja Nr 1 (2)
        2018 rok (2)
        2019 rok (3)
        2020 rok (1)

Działalność lobbingowa
    Akty prawne (2)
    Informacje (6)

Koordynator ds. dostępności
    Akty prawne (1)
    Informacje (1)

Kontrole wewnętrzne
    Przeprowadzone kontrole (1)
    Plany kontroli (1)

Kontrole zewnętrzne
    Przeprowadzone kontrole (2)

Informacje o środowisku
    Pozwolenia Zintegrowane (5)
    Ochrona Środowiska (15)
    Ogłoszenia (11)
    Publicznie dostępny wykaz danych (1)
    Pola elektromagnetyczne (0)
        Zgłoszenia (0)
        Zmiana danych (21)
        Uwagi/Odpowiedzi (0)
        Sprzeciw/Brak sprzeciwu (0)

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
    Informacje (1)

Biuro Rzeczy Znalezionych Starosty Głogowskiego
    Zarządzenie (1)
    Wykaz rzeczy (2)
    Druki do pobrania (2)
    dane adresowe biura (1)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
    Sprawozdania (2)

Jednostki powiatowe
    Wykaz jednostek (0)
        Pomoc Społeczna (5)
        Jednostki oświatowe (11)
        Służby, inspekcje, straże (5)
        Jednostki pozostałe (3)
    Przetargi, konkursy (0)
        Wyniki (0)
        Archiwum (0)
            Ogłoszenia (1)
            Wyniki (1)
    Nabory (0)
        Ogłoszenia (0)
        Listy kandydatów (1)
        Wyniki naborów (2)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Jednostki oświatowe (11)

Transmisja obrad Komisji

Gminy Powiatu Głogowskiego
    Gmina Miejska Głogów (1)
    Gmina Głogów (1)
    Gmina Jerzmanowa (1)
    Gmina Kotla (1)
    Gmina Pęcław (2)
    Gmina Żukowice (1)

Wybory samorządowe
    Rok 2014 (0)
        Wyniki (8)
        Komunikaty (8)
    Rok 2018 ważne! (0)
        Komunikaty (10)

Informacje BIP
    Niepublikowane w BIP (1)
    Redakcja Biuletynu (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij