Komisja Rewizyjna

1.      Ryszard Rokaszewicz - Przewodniczący Komisji           

2.      Andrzej Krzemień  - Wiceprzewodniczący Komisji

3.      Beata Szymańska    - Sekretarz Komisji

4.      Ewa Pawlak-Osomańska

5.      Paweł Drankiewicz

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1.      Ewa Pawlak-Osomańska  - Przewodnicząca Komisji

2.      Zbigniew Rybka

3.      Karol Szczepaniak

4.      Paweł Drankiewicz

5.      Mirosław Strzęciwilk

 

 

Komisja Budżetowo – Gospodarcza

1.      Karol Szczepaniak   - Przewodniczący Komisji

2.      Jarosław Dudkowiak

3.      Jeremi Hołownia

4.      Bartosz Ławrowski

5.      Agnieszka Badzińska

6.    Andrzej Radomski

 

Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego

1.      Marcin Kuchnicki   - Przewodniczący Komisji

2.      Jarosław Dudkowiak

3.      Marek Groffik

4.      Mirosław Strzęciwilk

5.      Danuta Płonek

 

Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii

1.      Beata Szymańska   - Przewodnicząca Komisji

2.      Marcin Kuchnicki

3.      Andrzej Krzemień

4.      Jeremi Hołownia

5.      Krystyna Jemioła

6.      Agnieszka Rajchel

7.    Adam Borysiewicz

 

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej

1.      Zbigniew Rybka    - Przewodniczący Komisji

2.      Radosław Kosmalski

3.      Ewa Czaińska

4.      Ryszard Rokaszewicz

5.      Agnieszka Badzińska

6.      Krystyna Jemioła

7.    Adam Borysiewicz

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

1.      Ewa Czaińska      - Przewodnicząca Komisji

2.      Radosław Kosmalski

3.      Marek Groffik

4.      Bartosz Ławrowski

5.      Danuta Płonek

6.      Agnieszka Rajchel