URZĄD GMINY JERZMANOWA

ul. Lipowa 4

67-222 Jerzmanowa

 

http://www.jerzmanowa.com.pl

 

Telefon: (76) 831 21 21

Fax:       (76) 831 21 19

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jerzmanowa.com.pl