Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Głogowie prowadzony jest od dnia 1 stycznia 2014 roku za pomocą witryny Ekoportal.

WYSZUKIWANIE KART W WYKAZIE