Dorota Korcz - Naczelnik Wydziału

tel. 76 7282 889

pok. 311 (III piętro)

                

Monika Szejmo - Główny Specjalista                   

tel. 76 7282913

pokój nr 311 (III piętro)

 

Robert Tatyrża - Główny Specjalista

tel. 76 7282912

pok, nr 311 (III piętro)   

    

 

Starostwo Powiatowe w Głogowie

Biuro do Spraw Kontroli

ul. Sikorskiego 21

67-200 Głogów

 

Adres e-mail:   ak@powiat.glogow.pl