p.o. Naczelnika Wydziału: edward Borkowski (pok. nr  202, II piętro)

telefon: 76 72 82 916

Email: ip@powiat.glgow.pl

 

Główny Specjalista: Henryk Pałgan  (pok. nr  201, II piętro)

telefon: 76 72 82 876

Email: henryk.palgan@powiat.glogow.pl 

Główny Specjalista: Katarzyna Koriat-Łysakowska (pok. nr 201, Ii piętor)

telefon: 76 728 2 876

 

Inspektor:Marcin Korpok (pok. nr  201, II piętro)

telefon : 76 72 82 876

Email: marcin.korpok@powiat.glogow.pl 

 

Inspektor: Przemysław Weber (pok. nr 201, II piętro)

telefon: 76 72 82 878

Email: przemyslaw.weber@powiat.glogow.pl 

 

Podinspektor: Ewa Teodoru (pok. 201, II piętro)

telefon: 76 72 82 878

Email: ewa.teodoru@powiat.glogow.pl 

 

Pozostałe dane kontaktowe:

Email wydziału: ip@powiat.glogow.pl

fax: 76 72 82 923