1.

Katarzyna Podhorodecka  -  Redaktor Naczelny

 

(76) 72 82 875

2.

 

 

 

3.

Jarosław Szmidt  -  Zastępcą administratora strony BIP

(76) 72 82 828

 

Redaktorzy działów:

L.p.

imię i nazwisko redaktora działu

nazwa wydziału i nr telefonu

1.

 

 

 

Rzecznik Starostwa

(76) 72 82 921

2.

 

Joanna Wyrębowska – Parzyńska

 

Wydział Finansowo – Budżetowy

(76) 72 82 893

3.

 

Paweł Pachuta

 

 

Wydział Komunikacji

(76) 72 82 880, 72 82 901)

4.

 

 

 

 

5.

Monika Gwóźdź

Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności

(76) 72 82 851

6.

Agnieszka Zalewska

Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych

(76) 72 82 820

7.

 

Dorota Suszyńska

 

Wydział Organizacyjny

(76) 72 82 809

8.

 

Anna Knapik

 

Biuro Rady i Zarządu

(76) 72 82 875

9.

 

 

 

 

10.

Katarzyna Koriat – Łysakowska

Magdalena Skórska

Edyta Durał-Frątczak

Wydział Administracji Budowlanej

(76) 72 82 818; 72 82 850; 72 82 886

11.

 

Beata Żydziak

 

Wydział Ochrony Środowiska

(76) 72 82 812

12.

 

Wioletta Karpiel

 

Wydział Edukacji

(76) 72 82 835

13.

 

 

Marcin Korpok

 

Wydział Infrastruktury Powiatu

(76) 72 82 876

14.

 

Maciej Strama

Kamila Pieper

 

Wydział Rozowju Powiatu i Zamówień Publicznych

(76) 72 82 864; 72 82 868

15.

 

 

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

(76) 72 82 844

16.

 

Andrzej Jażło

Małgorzata Hedrych

 

Biuro Geodety Powiatowego

(76) 72 82 860; 72 82 863

17.

 

Stanisław Kawecki

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego

(76) 72 82 845

18.

 

Dorota Korcz

 

Audytor Wewnętrzny

(76) 72 82 889

19.

 

Karolina Łuszczak

 

Biuro Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej

(76) 72 82 890

20.

 

 

 

 

21.

 

Jarosław Szmidt

(będący zastępcą administratora strony BIP)

 

Wydział Administracyjno - Gospodarczy

(76) 72 82 828