Starosta Głogowski w związku z prośbą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje, że w przypadku schwytania, zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika należącego do gatunków objętych ochroną gatunkową należy udokumentować zaistniałe zdarzenie przy pomocy formularzy dostępnych poniżej.

Formularze dostępne są również na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu pod adresem:

http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/nowy-element-7.

 

Wypełnione formularze należy przekazywać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.