Numer sprawy:
AB.6743.1.5.2021

Data założenia:
2021-01-22

Temat:
Mprojekt sp \ o.o. sp.k.
, UL . KOSMONAUTÓW 2A/1, 64-100 LESZNO, siec kanalziacji sanitarnej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregoewj
, DZ. nr ewid 673, 679/4, obręb 0009 zarków, jed. ewid miasto Głogów


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: