Numer sprawy:
AB.6743.1.4.2021

Data założenia:
2021-01-21

Temat:
Barbara Kościewicz, AB.6743.1.4.2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowego wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową., działki nr ewid. 26, 42, obręb 0004 Chrobry jedn. ewid. miasto Głogów

Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
Zaświadczenie z dnia 12 luty 2021