W sprawie:
Uchwała Nr 162/2020 z dnia 18.11.2020 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu punktu (....)

Data uchwały:
2020-11-18

Numer uchwały:
162/2020

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu

Uchwała wchodzi w życie:
2020-11-18