Data posiedzenia:
2020-11-26

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza projektu budżetu Powiatu Głogowskiego na 2021 rok.
Składanie wniosków do budżetu projektu budżetu powiatu głogowskiego na 2021 rok przez Komisję Budżetowo - Gospodarczą.
3. Opinia Komisji Budżetowo - Gospodarczej w sprawie wniosków złożonych przez stałe Komisje Rady Powiatu Głogowskiego do projektu budżetu Powiatu Głogowskiego na 2021 rok. Opiniowanie projektu budżetu na 2021 r.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.


Uwagi:
26 listopada 2020 r. (czwartek) godz. 15.40
Starostwo Powiatowe w Głogowie
s. 225 / posiedzenie hybrydowe