Data posiedzenia:
2020-11-25

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Głogowskiego na 2021 rok (składanie wniosków do budżetu).
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy różne.


Uwagi:
(środa) godz. 15.40
Starostwo Powiatowe w Głogowie
s. 225