Data posiedzenia:
2020-11-24

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Wyniki egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2019/2020 - dyrektorzy szkół.
3. Nauczanie zdalne w szkołach prowadzonych przez powiat głogowski w roku szkolnym 2020/2021.
4. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok 2019/2020.
5. Planowany nabór do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022.
6. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Głogowskiego na 2021 rok (składanie wniosków do budżetu).
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
8. Sprawy różne.


Uwagi:
godz. 15.40
Starostwo Powiatowe w Głogowie
s. 225