Numer sprawy:
AB.6743.250.2020

Data założenia:
2020-10-22

Temat:
Pan Grzegorz Potocki, montaż instalacji wewnetrznej gazu, budowa instalacji zewnętrznej gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego , działka nr ewid. 254, obręb 0002 Gaiki potoczej, gmina Jwerzmanowa

Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
Zgłoszenie wycofano 03.11.2020