Numer sprawy:
AB.6743.1.54.2020

Data założenia:
2020-10-22

Temat:
Gmina jErzmanowa ul. LIpowa 4, 67-222 Jerzmanowa , budowa napowietrznej kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z siecia elektroenergetyczna nn 0,4 kV oświetleni drogowego oraz demontaz istniejących przewodów gołejk linii napowietrznej i słupów w zakresie usunięcia kolizji w zawiązku ze zmianą zagospodarowania działki nr ewid 55/384 przy ul. Obiszowskiej w Jerzmanowaj działki nr ewid. 547/15, 531/2, 555/384, 553, 555/17, obręb 0004 Jerzmanowa, jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: