Numer sprawy:
AB.6743.243.2020

Data założenia:
2020-10-21

Temat:
Ewa Grabczak - Instalowanie instalacji wewnętrznej gazu w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, działka nr ewid. 440/4, obręb 0009 Przedmoście, jedn, ewid. 020302_2. gmina Głogów

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: