Numer sprawy:
AB.6743.1.53.2020

Data założenia:
2020-10-02

Temat:
Maria Wełpa, Głogów, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, działki nr ewid 162, 174, obręb 0013 Brzostów, jedn. ewid. miasto Głogów

Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
Zaświadczenie o braku sprzeciwu z dnia 22.10.2020