Numer sprawy:
AB.6743.1.52.2020

Data założenia:
2020-10-02

Temat:
KGHM METRACO S.A. ul. Św. Maksymiliana Kolbe 9, 59-220 Legnica, remon nawierzchni jezdni przy podnośniku nr 17 wraz z budową kablowej linii oświetlenia na terenie Magazynu soli Metyraco S.A., działki nr ewid 194/23, obręb 0001 Bądzów, jedn. ewid. gmina jerzmanowa, działka nr ewid 180/5, obręb 0006 Kazimierzów, jedn. ewid. gmina Polkowice

Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
Zaświadczenie z dnia 20.10.2020 r. - brak sprzeciwu