Numer sprawy:
AB.6743.1.49.2020

Data założenia:
2020-09-28

Temat:
Gmina Głogw, ul. PIaskowa 1, 67-200 Głogów, budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, działki nr ewid 391/2, 391/10, obręb 0009 Żarków, jedn. ewid, miasto Głogów

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Zaświadczenie z dnia 19.10.2020