W sprawie:
zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pęcław na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028

Data uchwały:
2020-09-17

Numer uchwały:
134/2020

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu

Uchwała wchodzi w życie:
2020-09-17