Numer sprawy:
AB.6743.1.44.2020

Data założenia:
2020-09-07

Temat:
Tauron Dystrybucja SA ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków, rozbiórka i budowa sieci elektroeergetycznej nn w miejscowości Dankowice w ramach zadania Modernizacja lini nn wraz z odgałęzieniami i przyłaczami oraz przewodami oświetlenia ulicznego w m. Dankowice, linia napowietrzna nn wraz z oświetleniem ulicznym zasilania z ST-888-16 obw. I i II, działki nr ewid.5,9,10/1,11,15/2,16/1,16/2,17/3,17/4,19/1,19/4,26,33/2,37/1,37/2,37/7, 37/8, 37/10,37/11,37/14,38, 39/1,39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/7, 39/8, 39/9, 39/13, 39/20,40, obręb 0004 Dankowice, jedn. ewid. gmina Żukowice

Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
Zaświadczenie o braku sprzeciwu