W sprawie:
upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie w imieniu Powiatu Głogowskiego do realizacji projketu pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjneg

Data uchwały:
2020-08-05

Numer uchwały:
110/2020

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Głogowskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2020-08-05