Numer sprawy:
AB.6743.1.42.2020

Data założenia:
2020-07-28

Temat:
Barbara i Grzegorz Wołoszyn, Budowa przylącza wodociągowego, sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, działki ewid. nr 724, 723, obręb 0006 Hutnik, jedn. ewid. miasto Głogów

Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
zaświadczenie o brak sprzeciwo z dnia 06.08.2020