SPRAWA:WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA PLACÓWKI ZAJMUJĄCEJ SIĘ OPIEKĄ, REHABILITACJĄ LUB EDUKACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.z 2012r. poz. 1137 ze zm.).
  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 25 czerwca 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 870).
  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 18 czerwca 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 818).
  • Rozporządzenie MPiPSz dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. 2014, poz. 843).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie karty parkingowej obowiązujący od dnia 1 lipca 2014 r.(zał. Nr 7).
  2. Wpłata kwoty 21 złotych w kasie Starostwa Powiatowego w Głogowie.
  3. Do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.
  4. Oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.
  5. Oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

OPŁATY:

Opłata w wysokości 21 zł, płatna w kasie Starostwa Powiatowego w Głogowie.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu
w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Ważne: Przewodniczący zespołu ma w terminie 30 dnipoinformować o dacie wydania karty a nie wydać kartę w tym terminie.

 

DROGA ODWOŁAWCZA:

Brak 

DODATKOWE INFORMACJE:
Złożenie dokumentów: OSOBIŚCIE przez osobę upoważnioną do reprezentowania placówki. Kartę dla placówki należy odebrać osobiście przez osobę upoważnioną do reprezentowania placówki po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 76- 7282851, 76- 7282872

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Głogowie ul. Sikorskiego 21

(parter, pokój  nr 6 i 14).