Numer sprawy:
AB.6743.1.25.2020

Data założenia:
2020-06-04

Temat:
Gmina Miejska Głogów, ul. Rynek 10, 67-200 Głogów, Budowa sieci oświetleniowej 0,4 kV - w ramach zadania oświetlenie przejscia dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego w Głogowie , działki ewid. nr 108/2, 354, 357, 1/2, 1/3, 3, 4/4, obręb 0013 Brzostów, obręb 0018 Kopernik, jedn. ewid. miasto Głogów

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
zaświadczenie z dnia 07 lipca 2020