SPRAWA:ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:  

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - tekst jednolity  (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MGPiPS z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r. Nr 139 poz.1328 ze zm.)
 • Rozporządzenie MPiPS z 23 grudnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania
  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 224, poz. 1803)
 • Rozporządzenie MPiPS z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania
  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2014, poz. 813)

.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - załącznik nr 4.
 2. Zaświadczenie o stanie zdrowia na obowiązującym druku, wydane przez lekarza leczącego specjalistę lub lekarza rodzinnego nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożeniem wniosku - załącznik nr 5.
 3. Dokumentacja medyczna umożliwiająca ustalenie daty powstania niepełnosprawności
   i stopnia niepełnosprawności. Dokumentację medyczną stanowią: szpitalne karty informacyjne, opinie lekarzy specjalistów, wyniki testów i badań specjalistycznych, opisy badań rtg, usg, itp. w zależności od schorzenia (kserokopia tej dokumentacji).
 4. Osoby posiadające ważne orzeczenie, które z dniem 30 listopada 2014r. utracą prawo
  do posługiwania się posiadaną kartą parkingową, a zamierzają dalej posługiwać się nową kartą parkingową do wniosku muszą OBOWIĄZKOWO dołączyć ,,Oświadczenie,, - załącznik nr 8.

 

OPŁATY:

Sprawa jest zwolniona z opłat.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Jeden lub dwa miesiące, w zależności od skomplikowania sprawy.

 

DROGA ODWOŁAWCZA:

Od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Głogowie wydaje legitymacje dokumentujące stopień niepełnosprawności - załącznik nr 6.

Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 76- 7282851, 76- 7282872

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Głogowie ul. Sikorskiego 21 (parter, pokój  nr 6 i 14).