Numer sprawy:
AB.6743.1.14.2020

Data założenia:
2020-04-20

Temat:
Gmina Miejska Głogów, ul Rynek 10, 67-200 Głogów Budowa Tężni solankowej z zasilaniem i oświetleniem terenu w parku południowym przy ul. Keplera w Głogowie działka nr ewid 511/12, obręb 0018 Kopernik, jedn. ewid. miasto Głogów

Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
zaświadczenie o braku sprzeciwu