Numer sprawy:
AB.6743.1.2.2020

Data założenia:
2020-01-09

Temat:
Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV przy ul. Wojska Polskiego, 67-200 Głogów, działki ewid. nr 276/16, 276/18, obręb 0004 Chrobry, jedn. ewid. miasto Głogów; Inwestor: Tauron Dystrybucja S. A. z siedzibą przy ul. Podgórskiej 25A, 31-035 Kraków

Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
Zaświadczenie z dnia 12.03.2020 r. o braku sprzeciwu.