Numer sprawy:
AB.6743.1.3.2020

Data założenia:
2020-01-14

Temat:
Tauron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25 A, 31-035 Krzków, budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV do zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych n a dz. 469/7, 469/8, 469/9, 469/10, 469/11, 469/12, obr ęb 0005 Kurowice Modła, jedn. ewid. gmina jerzmanowa

Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
zaświadczenie z dnia 10 lutego 2020 r. o braku sprzeciwu