Numer sprawy:
AB.6743.1.1.2020

Data założenia:
2020-01-09

Temat:
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Prostej w miejscowości Przedmoście, 67-210 Głogów, działka ewid. nr 552/1, obręb 0009 Przedmoście, jedn. ewid. gmina Głogów; Inwestor Gmina Głogów z siedzibą przy ul. Piaskowej 1, 67-200 Głogów

Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
Zaświadczenie z dnia 12.02.2020 o braku sprzeciwu