Numer sprawy:
AB.6740.5.4.2019

Data założenia:
2019-11-29

Temat:
Obwieszczenie Starosty Głogowskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AB-7330/7/10/11 z dnia 28 lutego 2011 r.

Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
Zmiana w zakresie zmiany konstrukcji jezdni, budowy miejsc postojowych przeznaczonych dla osób iepełnosprawnych, chodnika oraz jezdni manewrowej, celem prawidłowego skomunikowania drogi z nowym budynkiem Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie, działki nr ewid. 227/1, 936, 257, obręb 0006 Hutnik, jedn. ewid. miasto Głogów; działki 263, 227/10, 227/8, obręb 0006 Hutnik, jedn. ewid. miasto Głogów (zajęcia czasowe).