Numer sprawy:


Data założenia:
2017-01-05

Temat:


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Na podstawie art. 44 ust 1 pkt 1 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.) Wydział Komunikacji przedstawia roczny plan kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców działających na terenie Powiatu Głogowskiego.