Pokój nr 301 (III piętro)

Tel. (76) 72 82 870 lub (76) 72 82 874

 

p. Bernadetta Kulisch - Kordynator Zepsołu Radców Prawnych

 

Pozostali radcowie prawni:

p. Beata Jałowiecka

p. Krzysztof Rzegoczan