Patrycja Milewicz - Kierownik Biura

Telefon: 76 / 728 28 82
pokój 321 (III piętro)
adres email: pr@powiat.glogow.pl
 

 

Urszula Karpińska - Podinspektor

pokój 322 (III piętro)

tel. 76/ 728 28 90

 

Katarzyna Szymkowiak - Sekretarka

pokół nr 322 (IIIpiętro)

tel. 76/728 28 90

 

Biuro Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej realizuje zadania z zakresu:

 • promowanie i kształtowanie wizerunku powiatu głogowskiego 
 • organizacja i prowadzenie świąt i uroczystości państwowych
 • współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych
 • organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, konferencji, seminariów, spotkań, akcji charytatywnych, konkursów etc.
 • organizacja oficjalnych wizyt delegacji o randze lokalnej, ponadlokalnej i międzynarodowej
 • prowadzenie korespondencji reprezentacyjnej Starosty Głogowskiego
 • prowadzenie spraw w zakresie biblioteki powiatowej
 • prowadzenie spraw związanych z repatriantami
 • prowadzenie spraw w zakresie ochrony zabytków powiatu
 • prowadzenie spraw w zakresie Społecznych Opiekunów Zabytków
 • zadania dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych