W skład Jednostki wchodzą:

 • Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych,

  Adres: ul. Neptuna 22/24, 67-200 Głogów
   Dyrektor DPS – p. Dariusz Wojtkowiak;

  Kontakt:
  Sekretariat: (76) 833 88 09,
  FAX: (76) 833 88 09,
  e-mail: sekretariat@dps.glogow.pl
  strona Internetowa:www.dps.glogow.pl.

 

 • Filia DPS – Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie

  Adres: ul. Norwida 3, 67-200 Głogów;
  Kierownik – Bogusława Suszyńska

  Kontakt:
  Sekretariat: (76) 834 13 66
  FAX: (76) 834 13 66
  e - mail: norwida@dps.glogow.pl