Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Głogowie

Kolorowy pasek

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy -Prawo budowlane - sieci en.do 1 kV, wod., kan., cieplne, telekomunikacyjne

1. Nr zgłoszenia AB.6743.1.1.2015 z dnia 29.06.2015 r.

- Inwestor: Gmina Żukowice,   

- Adres i opis projektowanego obiektu:budowa sieci kanalizacji deszczowej, chodnika oraz zjazdów  z drogi gminnej w miejscowości Kłoda; działki nr ewid. 370/1, 364/1, 364/2, 270, 371, obręb Kłoda, jednostka ewidencyjna Gmina Żukowice;

- brak sprzeciwu 05.08.2015 r.

 

2. Nr zgłoszenia AB.6743.1.3.2015 z dnia 31.07.2015 r.

- Inwestor: Chrobry Głogów S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej przy ul. Wita Stwosza, działka nr ewid. 652, obręb "Żarkow", jednostka ewidencyjna miasto Głogów;

- sprzeciw 09.09.2015 r.

 

3. Nr zgłoszenia AB.6743.1.4.2015 z dnia 03.08.2015 r.

- Inwstor: Adam Czyż

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz budowa przyłącza wodociagowego, działki nr ewid. 506/10, 506/8, 506/9, obręb Jerzmanowa, jednostka ewidencyjna gmina Jerzmanowa;

- brak sprzeciwu, wydano zaświadczenie dnia 11.09.2015

4. Nr zgłoszenia AB.6743.1.6.2015 z dnia 14.08.2015 r.

- Inwestor: ORANGE POLSKA S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: rozbudowa sieci telekomunikacyjnej w Głogowie przy ul. Sportowej, dzialki nr ewid. 631, 632, 633 obręb Żarków jednostka ewidencyjna miasto Głogow;

 

5. Nr zgłoszenia AB.6743.1.7.2015 z dnia 19.08.2015 r.

- Inwestor: Anna Czyrko

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłaczem wodociagowym działki nr ewid. 227/3, 227/7, 539/1 obręb Przedmoście, jednostka ewidencyjna gmina Głogów;

Brak sprzeciwu organu z dnia 22.09.2015 r.

 

6. Nr zgłoszenia AB.6743.1.8.2015 z dnia 27.08.2015

- Inwestor: Gmina Jerzmanowa

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej (oświetleniowej) niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Zofiówka, na działkach o nr ewid. 461, 457/3, obręb 2 "Gaiki - Potoczek", jednostka ewidencyjna gmina Jerzmanowa;

brak sprzeciwu organu z dnia 25 września 2015 r.

 

7. Nr zgłoszenia AB.6743.1.11.2015 z dnia 23.09.2015

- Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w Jaczowie przy ul. Wiertniczej działki nr ewid. 790/4, 158, 167/9 obręb Jaczów jednostka ewidencyjna gmina Jerzmanowa;

 

8. Nr zgłoszenia AB.6743.1.12.2015 z dnia 29.09.2015

- Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci oświetlenia zewnetrznego dla nowoprojektowanych dróg i placów działka nr ewid. 850/2, 679/2, 793/10, 839/8, 850/1, 872 obręb Huta, jednostka ewidencyjna miasto Głogów;

 

9. Nr zgłoszenia AB.6743.1.14.2015 z dnia 05.10.2015

- Inwestor: Wojewódzkie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: przebudowa i rozbudowa sieci i przyłaczy cieplnych w Głogowie działki nr ewid. 1652, 3, 88, 87/3, 87/7, 87/1, 631, 86/2, 224/8, 450/2, 440/2, 253/1, 268/33, 268/44, 300, 302, 304, 305, 306, 110, 111, 115, 116 obręb Żarków, 325, obręb Hutnik, jednostka ewidencyjna miasto Głogów;

 

10. Nr zgłoszenia AB.6743.1.15.2015 z dnia 05.10.2015

- Inwestor: Gmina Jerzmanowa

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV w Maniowie, działki nr ewid. 69, 78/5, obręb Jerzmanowa, jednostka ewidencyjna gmina Jerzmanowa;

- Wydano zaświadczenie dnia 18.11.2015 r

11. Nr zgłoszenia AB.6743.1.16.2015 z dnia 05.10.2015

- Inwestor: Gmina Jerzmanowa

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV w Jaczowie, działki nr ewid. 556, 620/6, 622 obręb Jaczów, jednostka ewidencyjna gmina Jerzmanowa;

Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu dnia 27.11.2015 r.

 

12. Nr zgłoszenia AB.6743.1.17.2015 z dnia 05.10.2015

- Inwestor: Gmina Jerzmanowa

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV w Kurowicach, działki nr ewid. 119, 186/5, obr eb Kurowice - Modła, jednostka ewidencyjna gmina Jerzmanowa;

Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu 27.11.2015 r.

 

13. Nr zgłoszenia AB.6743.1.18.2015 z dnia 06.10.2015

- Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: przebudowa sieci kanalizacji obiegu chłodniczego WOC-P DN600 na odcinku 12p.4 do 12p. oraz rozbiorki odcinka sieci WOC-P na odcinku 12P.4 do 12p.1 w rejonie pompowni wody przemysłowej zakładowej dzialka nr ewid. 793/10 obręb Huta, jednostka ewidencyjna miasto Głogów;

- BRAK SPRZECIWU.

- Wydanoo zaświadczenie dnia 27.11.2015 r.

 

14. Nr zgłoszenia AB.6743.1.19.2015 z dnia 07.10.2015

- Inwestor: Gmina Jerzmanowa

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa elektroenergetycznej lini kablowej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia (sieć elektroenergetyczna obejmująca napięcie znamionowe nie większe niż 1 kV) w Jaczowie przy ul. Tartacznej, na działkach o nr ewid. 475/2, 264/2, 263/2, obręb 3 "Jaczów", jednostka ewidencyjna gmina Jerzmanowa;

- BRAK SPRZECIWU.

- Wydano zaświadczenie - 27.11.2015 r.

15. Nr zgłoszenia AB.6743.1.20.2015 z dnia 8.10.2015

-Inwestor: Rząsa Monika i Paweł

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa odcinka sieci z przyłączem kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku jednorodzinnego w Głogowie przy ul. Bolesława Wysokiego, dz nr 27/12, 161, obręb "Piastów Śląskich", jednostka ewidencyjna miasto Głogów

WYCOFANE ZGŁOSZENIE DNIA 18.11.2015 r.

 

16.  Nr zgłoszenia  AB.6743.1.21.2015 zdnia 9.10.2015

- Inwestor: Gmina Jerzmanowa

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej  oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaczów przy ul. Cyprysowej, dz. nr 178/3, 188/3 obręb 3 "Jaczów",jednostka ewidencyjna gmina Jerzmanowa;

WYDANO ZAŚWIADCZENIEO NIE WNIESIENIU SPRZECIWU Z DNIA 26.11.2015 r.

17. Nr zgłoszenia AB.6743.1.22.2015 z dnia 14.10.2015

- Inwestor: Andrzej Krzyszkowski

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacacji sanitarnej wraz z przyłaczami w Jaczowie, działki nr ewid. 789/21, 608, 823/1, 823/2, 823/3, 823/4, 823/5, 823/6, 789/10 obręb Jaczów jednostka ewidencyjna gmina Jerzmanowa;

WYDANO ZAŚWIADCZENIE O NIE WNIESIENIU SPRZECIWU Z DNIA 18.11.2015

 

18. Nr zgłoszenia AB.6743.1.23.2015 z dnia 14.10.2015 r.

- Inwestor: Tomasz Bundziów

- Adres i opis projektowanego obiektu: budow sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Modła, działki nr ewid. 135/2, 135/3, obręb Kurowice - Modła, jednostka ewidencyjna gmina Jerzmanowa.

Brak sprzeciwu organu z dnia 13 listopada 2015 r.

Wydano zaświadczenie dnia 13.11.2015 r.

 

19. Nr zgłoszenia AB.6743.1.24.2015 z dnia 15.10.2015

- Inwestor: Gmina jerzmanowa

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1kV w Jaczowie, dzialka nr ewid. 618/1, obręb jaczów jednostka ewidencjna gmina Jerzmanowa;

- BRAK SPRZECIWU.

- Wydano zaświadczeni - dnia 27.11.2015 r.

 

20. Nr zgłoszenia AB.6743.1.27.2015 z dnia 21.10.2015

- Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci kanalizacji deszczowej, przyłacza wody pitnej, technologicznej, hydrantowej, sprężonego powietrza, przyłacza elektrycznego na estakadach w Głogowie przy ul. Żukowickiej 1, dzialki nr ewid. 825/9, 839/8, obręb "Huta", jedn. ewid. miasto Głogow;

 

21. Nr zgłoszenia AB.6743.1.29.2015 z dnia 22.10.2015 r.

- Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej wody przemysłowej DN800 zasilającej chłodnie wentylatorowe w Głogowie przy ul. Żukowickiej 1, dzialka nr ewid. 850/2, obręb "Huta", jedn. ewid. miasto Głogow;

BRAK SPRZECIWU

 

22. Nr zgłoszenia AB.6743.1.31.2015 z dnia 30.10.2015 r.

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w Głogowie ul. Oriona, dzialki nr ewid. 9, 8/2, 10/2, 28/4, obręb 18 "Kopernik", jedn. ewid. miasto Głogow;

- wydanoo zaświadczenie o braku sprzeciwu 1 grudnia 2015 r

 

23. Nr zgłoszenia AB.6743.1.32.2015 z dnia 30.10.2015 r.

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w Głogowie ul. Perseusza i Oriona, dzialki nr ewid. 7/2, 1/2, 1/3, 8/2, obręb 18 "Kopernik", jedn. ewid. miasto Głogow;

- Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu - 2 grudnia 2015 r.

 

24. Nr zgłoszenia AB.6743.1.33.2015 z dnia 30.10.2015 r.

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w Głogowie ul. Perseusza, dzialki nr ewid. 4/3, 4/4, obręb 18 "Kopernik", jedn. ewid. miasto Głogow;

- BRAK SPRZECIWU.

Wydano zaświadczenie - 1.12.2015 r.

 

25. Nr zgłoszenia AB.6743.1.34.2015 z dnia 04.11.2015 r.

- Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: rozbudowa i rozbiórka sieci wod.-kan. (kdp 150, kdp 160, kdp 200, kdp 300, kdp 400, kdp 500, kdp 80, ks 150, ks160, ks 200, ks280, w50, w63, w160, w225, wt150, wt250, wt300, wt700, wt800, wt1200) oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznych nn i sn; w Głogowie przy ul. Żukowickiej 1, dzialki nr ewid. 850/2, 872, 679/2, obręb 16 "Huta", jedn. ewid. miasto Głogow;

- zgoda milczaca

26. Nr zgłoszenia : AB.6743.1.36.2015 z dnia 9.11.2015 r.

-Inwestor: Gmina Jerzmanowa

-Adres i opis projektowanego obiektu:Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego 0,4 kV, działki nr ewid. 343, 143/16, obręb "Jaczów", gmina Jerzmanowa;

- wniesiono sprzeciw dnia 08.01.2016

27. Nr zgłoszenia AB.6743.1.37.2015 z dnia 9.11.2015 r.

- Inwestor; Gmina Jerzmanowa

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego 0,4 kV, działki nr ewid. 618/1, 585/1, obręb "Jaczów", gmina Jerzmanowa;

SPRZECIW Z DNIA 22 GRUDNIA 2015 R.

 

28.  Nr zgłoszenia AB.6743.1.39.2015 z dnia 09.11.2015 r.

- Inwestor: KGHM Polska Miedź   S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej celem usunięcia kolizji z projektowaną kanalizacjaą kablową; działka nr ewid. 851, obręb "Huta", jedn. ewid. miasto Głogów;

BRAK SPRZECIWU

 

29. Zgłoszenie AB.6743.1.40.2015 z dnia 17.11.2015

- Inwestor: Ekonaft Bolesławiec Sp. z o.o., ul. Kościuszki 60, 59-600 Bolesławiec

- Adres i opis projektowanego obiektu; budowa sieci i przyłącza kanalizacyjnego oraz przyłącza wodociągowego do stacji paliw z budynkiem handlowo-usługowym oraz myjnią samoobsługową: działki nr ewid. 73,75,  obręb "Nadodrze", jedn. ewid. miasto Głogów;

ZGŁOSZENIE WYCOFANO DNIA 17 lutego 2016 r.

 

30.  Nr zgłoszenia  AB. 6743.1.41.2015 z dnia 19.11.2015 r.

- Inwestor: Zbigniew Bojko, Piotr  Churak, Magdalena Musiał, Grzegorz Kośla, Julita i Waldemar Baład, Jacek Wożniak, Adrianna Załęska, Dorota i Andrzej Chawałek, Olga Przemysław Mysłowscy, Robert Babula, Marta i Paweł Myciak

- Adres i   opis projektowanego obiektu: sieci wodociągowe wraz  z przyłączami wodociągowymi: działki nr ewid. 222/2, 189, 188/3, 190/10, 175, 188/9, 188/10, 188/11, 190/4, 190/5, 190/6, 190/7, 190/8, 190/9, 190/12, obreb "Jaczów" , jedn. ewid. gmina Jerzmanowa;

31.  Nr zgłoszenia AB.6743.1.42.2015 z dnia 25.11.2015 r.

- Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa Linii kablowych NN 0,4 kV- zadanie 4- Głogów ulica Oriona i Galileusza; działki nr ewid. 121, 12, 19/1, 15, 19/3, 20, 24, 26/2, obręb Kopernik, miasto Głogów;

BRAK SPRZECIWU w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

 

32. Nr zgłoszenia AB.6743.1.43.2015 z dnia 30.11.2015 r.

- Inwestor: Gmina Jerzmanowa

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego 0,4 kV; działki nr ewid. 156, 154/6, 158, 795/2, 790/4, obręb "Jaczów", jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

- wniosek wycofany dnia 13.01.2016 r.

33. Nr zgłodzenia AB.6743.1.44.2015 z dnia 1.12.2015 r.

- Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A.

 Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN o,4 kV w zakresie inwestcji pod nazwą "Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku wielolokalowego w miejscowości Głogów, ul. Głowackiego - dz nr 81/1-5, 82/1-3, 83/1-3", obręb "Chrobry", jedn. ewid. miasto Głogów

- decyzja sprzeciw z dnia 18.01.2016 r

34. Nr zgłodzenia AB.6743.1.45.2015 z dnia 04.12.2015 r.

- Inwestor: NADLEŚNICTWO Głogów

Adres i opis projektowanego obiektu: Przebudowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wraz z rozbudową oświetlenia zewnętrznego terenu, w miejscowości Głogów przy ul. Sikorskiego 54, działka nr ewid. 63/9, obręb 1 "Nadodrze", jedn. ewid. miasto Głogów;

35. Nr zgłoszenia: AB.6740.1.46.2015 z dnia 11.12.2015 r.

- Inwestor: Gmina Jerzmanowa

Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego 0,4 kV, na działce nr 165/6, obręb "Jaczów", jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

- wniosek wycofano dnia 15.01.2016 r.

36. Nr zgłoszenia AB.6743.1.47.2015 z dnia 14.12.2015 r.

- Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o.

- Adres i opis projektowanej inwestycji; Budowa sieci i przyłączy wodociągowych, dz nr ewid. 80,86, obręb "Hutnik", miasto Głogów

37. Nr zgłoszenia AB.6743.1.48.2015 z dnia 16.12.2015 r.

- Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Przebudowa sieci nN wraz z budową przyłącza nN w celu zasilania domu: działki ne ewid. 185/4, 185/6, 185/21, obręb "Białołęka", gmina Pęcław

- zaświadczenie z dnia 02.02.2016 r

38. Nr zgłoszenia AB.6743.1.49.2015 z dnia 22.12.2015 r.

- Inwestor: KGHM Polska Miedż S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci oświetlenia zewnętrznego dla nowoprojektowanych dróg i placów: działka nr ewid. 679/2, obręb Huta, miasto Głogów

- zgoda milcząca

39. Nr zgłoszenia AB.6743.1.50.2015 z dnia 23.12.2015 r.

- Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. ŁĄKOWEJ W Głogowie; działki nr ewid. 75, 65/5, 65/24, obręb 3 "Wyspa Katedralna", jedn. ewid. miasto Głogów;

40. Nr zgłoszenia AB. 6743.1.51.2015 z dnia 29.12.2015 r.

- Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa powiązania sieci elektroenergetycznej n N pomiędzy stacją ST-898-7 a słupem nr 10/II/6 zasilanym z ST-898-6 w m. Czerna, gmina Żukowice; działki nr ewid. 246, 250, 237, 368/2, obręb "Czerna", jedn. ewid. gmina Żukowice

41. Nr zgłoszenia AB.6743.1.53.2015 z dnia 31.12.2015 r.

- Inwestor: Kamila i Piotr Lepuccy, Anna i Artur Grzeszczak

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego: działki nr ewid. 175, 104, 808/5, 808/6, 177/7, obręb "Jaczów", jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

----------------------------ROK 2016-----------------------------------------------------------

1. Nr zgłoszenia AB.6743.1.1.2016 z dnia 05.01.2016 r.

- Inwestor:  Gmina Głogów

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetyczna 0,4 kV- oświetlenie terenu i zasilania, działki nr ewid. 111: działki nr ewid. 111, 195, obręb "Klucze", jedn. ewid. gmina Głogów

- wydano zaswiadczenie o braku sprzeciwu 04 lutego 2016 r.

2. Nr zgłoszenia AB. 6743.1.2.2016 z dnia 12.01.2016 r.

- Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektoenergetycznej 0,4 kV; działki nr 121, 122/8, 122/9, 138, 19/1, 139/2, 142/14, obręb "Kopernik", jedn. ewid. miasto Głogów

3. Nr zgłoszenia AB.6743.1.6.2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.

- Inwestor; Tauron Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci energetycznej 0,4 kV; działki nr ewid. 138, 122/8, 122/9, 132/2, obręb "Kopernik", jedn. ewid. miasto Głogów

4. Nr zgłoszenia AB.6743.1.5.2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.

- Inwestor; Tauron Dystrybucja S.A. 

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci energetycznej 0,4 kV; działki nr ewid. 126/1, 126/3, 128, 132/1, 132/2, obręb "Kopernik", jedn. ewid. miasto Głogów

5. Nr zgłoszenia; AB.6743.1.8.2016 z dnia 21.01.2016 r.

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci energetycznej 0,4 kV, działki nr ewid. 143, 37/60, 37, 62 - obręb "Fabryczna", i 159, 160, 10/1, 56/30 - obręb "Nosocice", jedn. ewid. miasto Głogów

6. Nr zgłoszenia AB.6743.1.9.2016 z dnia 27.01.2016 r.

- Inwestor: PWiK w Głogowie Sp. z o.o.

- Adres i opis projektowanego obiektu: , działki nr ewid. 34/2, 30/2, 5/22, 41/1, 42, 41/2, obręb "Wyspa Katedralna", jedn. ewid. miasto Głogów;

BRAK SPRZECIWU

 

7. Nr zgłoszenia AB. 6743.1.11.2016 z dnia 03.02.2016 r.

- Inwestor: Lucyna Biernacka

-Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa Sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej; działki nr ewid. 77, 504/11, 504/12, 504/18; obręb "Bądzów", jedn. ewid. gmna Głogów

 

8. Nr zgłoszenia AB.6743.1.12.2016 z dnia 04.01.2016 r.

- Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa linii kablowej nN pomiedzy słupem 13/VIII/17, a złączem S-15-VI-42 i wymiana kabla od S-112-VI-42 do S-15-VI-42 przy ul. Rózanej-Wiertniczej w miejscowości Jaczów, obręb "Jaczów", jedn. ewid gmina Jerzmanowa

 

9. Nr zgłoszenia AB.6743.1.13.2016 z dnia 04.01.2016 r.

- Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa linii kablowej nN w celu powiązania nN pomiędzy złączem kablowym S-671 (Galileusza 15) a stacją ST-109 (Plutona 15): działki nr ewid. 124, 122/9, 122/8, 132/2, obręb "Kopernik", jedn. ewid. miasto Głogów;

BRAK SPRZECIWU - 8 marca 2016 r.

 

10. Nr zgłoszenia AB.6743.1.15.2016 z dnia 11.02.2016 r.

- Adres i opis projektowanego obiektu:Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświtlenia ulicznego 0,4 kV; dziaki nr ewid. 156, 154/6, 158, 795/2, obręb Jaczów, jedn. ewid. gm. Jerzmanowa

 

11. Nr zgłoszenia: AB.6743.1.16.2016 z dnia 17 lutego 2016 r.

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przpompownią w miejscowości Stare Serby; dziaki nr ewid. 20, 26, obręb "Stare Serby", jedn. ewid. gmina Głogów;

 

12. Nr zgłoszenia AB.6743.1.17.2016 z dnia 18 lutego 2016 r.

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice; dziaki nr ewid. 37/10, 37/14, 37/15, 37/18, 38, 39/15, obręb "Dankowice", jedn. ewid. gmina Żukowice;

BRAK SPRZECIWU

 

13. Nr zgłoszenia: AB.6743.1.18.2016 z dnia 19 lutego 2016 r.,

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.,

- adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV; dziaki nr ewid. 82/2, 82/3, 80, 71/8, 71/9, 71/7, 76/5, obręb 4 "Chrobry", jedn. ewid. miasto Głogów;

 

14. Nr zgłoszenia: AB.6743.1.19.2016 z dnia 19 lutego 2016 r.,

- Inwestor: "SPRINT FORD Jarosław i Mieczysława Kaczmarscy",

- adres i opis projektowanego obiektu: "budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowego wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową do budynku usługowego"; dziaki nr ewid. 80/2, 83/1, obręb 1 "Nadodrze", jedn. ewid. miasto Głogów;

WYCOFANO ZGłOSZENIE DNIA 4 MARCA 2016 R.

 

15. Nr zgłoszenia: AB.6743.1.20.2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

- Inwestor: PWiK Sp. z o.o.

- adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci wodociągowej w Głogowie; dziaki nr ewid. 57/1, 56/5, 55, obręb 3 "Wyspa Katedralna", jedn. ewid. miasto Głogów;

 

16. Nr zgłoszenia: AB.6743.1.21.2016 z dnia 26 lutego 2016 r.,

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.,

- adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w Ruszowicach przy ul. Tęczowej i Rubinowej; dziaki nr ewid. 20/1, 20/5, 21/2, 158, 153, 147/5, 20/4, 20/3, 152, 147/13, 19/3, obręb "Ruszowice", jedn. ewid. gmina Głogów;

 

17. Nr zgłoszenia: AB.6743.1.22.2016 z dnia 1 marca 2016 r.,

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.,

- adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w Głogowie przy ul. Jana Karskiego; dziaki nr ewid. 479/42, 479/43, 479/44, 479/45, 479/46, 479/47, 479/48, 479/49, 479/50, 479/51, 479/52, 479/19, 476/6, 479/17, 479/18, obręb 9 "Żarków", jedn. ewid. miasto Głogów;

 

18. Nr zgłoszenia: AB.6743.1.24.2016 z dnia 7 marca 2016 r.,

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów,

- adres i opis projektowanego obiektu: przebudowa ul. Jagiellońskiej wraz z budową elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV, dziaki nr ewid. 495/2, 503, 504, 521, obręb 9 "Żarków", jedn. ewid. miasto Głogów;

 

19. Nr zgłoszenia: AB.6743.1.25.2016 z dnia 17 marca 2016 r.,

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów,

- adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w Głogowie przy ul. Nadodrzańskiej, dziaki nr ewid. 6/8, 6/39, 6/79, obręb 7 "Stare Miasto", jedn. ewid. miasto Głogów;

BRAK SPRZECIWU - 18 kwietnia 2016 r.

 

20. Nr zgłoszenia: AB.6743.1.26.2016 z dnia 22 marca 2016 r.,

- Inwestor: Patrycja i Paweł PORADA,

- adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym w miejscowości Brzeg Głogowski przy ul. Ogrodowej, dziaki nr ewid. 618, 616, 304/2, obręb "Brzeg Głogowski", jedn. ewid. gmina Żukowice;

 

21. Nr zgłoszenia: AB.6743.1.27.2016 z dnia 31 marca 2016 r.,

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.,

- adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia terenu, budowa elektrenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV i demontaż elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kV w Głogowie przy ul. Folwarcznej; dziaki nr ewid. 461/3, 461/5, 461/9, 462/15, 462/16, obręb 9 "Żarków", jedn. ewid. miasto Głogów;

 

22. Nr zgłoszenia: AB.6743.93.2016 z dnia 31 marca 2016 r.,

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.,

- adres i opis projektowanego obiektu: "przebudowa linii kablowej niskiego napięcia ze stacji transformatorowej ST-3 kiwrunek S-79, oraz budowa powiązania do S-69 do stacji transformatorowej ST-2 wraz z wymianą złączy przy ul. Obrońców Pokoju, Śniadeckich, Sienkiewicza w Głogowie"; dziaki nr ewid. 25/1, 113/4, 63/2, 80, 94, 97, obręb 6 "Hutnik", jedn. ewid. miasto Głogów;

 

23. Nr zgłoszenia: AB.6743.1.28.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.,

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.,

- adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w zakresie inwestycji, pn.: "Budowa linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku wielolokalowego TBS nr 14 w miejscowości Głogów, Osiedle Piastów Śląskich, gm. Głogów - dz. nr 147/4", dziaki nr ewid. 147/1, 132/3, 8/52, 8/50, 8/40, 147/4, 147/2, obręb 10 "Piastów Śląskich", jedn. ewid. miasto Głogów

 

24. Nr zgłoszenia: AB.6743.1.29.2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.,

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.,

- adres i opis projektowanego obiektu: "przebudowa odcinka linii kablowej niskiego napięcia od stacji transformatorowej ST-10 do złącza S-1368 przy ul. Kossaka w Głogowie, dziaki nr ewid. 249, 227/10, 227/1, 257, 263, obręb 6 "Hutnik", jedn. ewid. miasto Głogów;

 

25. Nr zgłoszenia: AB.6743.1.30.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.,

- Inwestor: Państwo Marlena i Sebastian Kulesza,

- adres i opis projektowanego obiektu: "budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarenej wraz z przyłączami, dziaki nr ewid. 118/53, 118/23, 81, obręb "Kurowice-Modła", jedn. ewid. gmina Jerzmanowa";

WYCOFANO ZGŁOSZENIE

 

26. Nr zgłoszenia: AB.6743.1.31.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.,

- Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "NADODRZE" w Głogowie,

- adres i opis projektowanego obiektu: "demontaż i budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV (linia kablowa) w Głogowie przy ul. Konrada I 1-43, dziaka nr ewid. 103/4, obręb 0010 "Piastów Śląskich", jedn. ewid. miasto Głogów";

- BRAK SPRZECIWU

27. Nr zgłoszenia: AB.6743.1.32.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r.,

- Inwestor: DINO Polska S.A.,

- adres i opis projektowanego obiektu: sieci elektroenergetycznej w Jerzmanowej; dziaki nr ewid. 493/2, 493/3, 493/8, obręb 4 "Jerzmanowa", jedn. ewid. gmina Jerzmanowa;

BRAK SPRZECIWU

28. Nr zgłoszenia: AB.6743.1.33.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.,

- Inwestor: WPEC w Legnicy S.A.,

- adres i opis projektowanego obiektu: budowa i przebudowa sieci cieplnej w rejonie ul. K. Wielkiego, B. Śmiałego, Żarkowskiej w Głogowie; dziaka nr ewid. 440/2, obręb 9 "Żarków", jedn. ewid. miasto Głogów;

 

29. Nr zgłoszenia: AB.6743.1.34.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

- Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A.

- adres i opis projektowanego obiektu: rozbudowa sieci zewnętrznych kk dn300, wp dn200, kd dn150/200/250 w Głogowie przy ul. Żukowickiej 1; dziaka nr ewid. 850/2, obręb 16 "Huta", jedn. ewid. miasto Głogów;

 

30. Nr zgłoszenia: AB.6743.1.35.2016 z dnia 5 maja 2016 r.,

- Inwestor: WPEC w Legnicy S.A.,

- adres i opis projektowanego obiektu: budowa i przebudowa sieci cieplnej w rejonie ul. Gen. Wł. skieroskiego w Głogowie; dziaka nr ewid. 62/1, obręb 1 "Nadodrze", jedn. ewid. miasto Głogów;

-WYCOFANO ZGłOSZENIE DNIA 03.06.2016

31.Nr zgłoszenia: AB.6743.1.38.2016 z dnia 20 maja 2016 r.,

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów,

- adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,sieci kanalizacynej, przebudowa drogi w rejonie ul. Gustawa Morcinka, Wojska Polskiego, Jana Długosza w Głogowie; dziaka nr ewid. 289/2,298/1,289/4,279/13,272/12,293/3, obręb 4 "Chrobry",obręb 5 "Kościuszki",  jedn. ewid. miasto Głogów;

 

32.Nr zgłoszenia: AB.6743.1.40.2016 z dnia 06 czerwca 2016 r.,

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów,

- adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przebudowa drogi w rejonie ul. Jagiellońskiej; dziaka nr ewid. 495/2,503,504,521, obręb 9 "Żarków,  jedn. ewid. miasto Głogów;

BRAK SPRZECIWU

 

33.Nr zgłoszenia: Nr zgłoszenia: AB.6743.1.42.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.,

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.,

- adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, dziaki nr ewid. 139, 135, 156, obręb 10 "Krzekotówek", jedn. ewid. gmina Kotla

BRAK SPRZECIWU

34.Nr zgłoszenia: Nr zgłoszenia: AB.6743.1.43.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.,

- Inwestor: Gmina Pęcław,   

- Adres i opis projektowanego obiektu:budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chwaliszewo; działki nr ewid. 424/7, 333, 334, 63, 336, obręb Droglowice,działki nr ewid. 264/1,264/4,264/5, obręb Białołęka jednostka ewidencyjna Gmina Pęcław;

WYCOFANE ZGŁOSZENIE DNIA 23.06.2016r.

35.Nr zgłoszenia: Nr zgłoszenia: AB.6743.1.44.2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.,

- Inwestor: Gmina Pęcław,   

- Adres i opis projektowanego obiektu:budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chwaliszewo; działki nr ewid. 424/7, 333, 334, 63, 336, obręb Droglowice,działki nr ewid. 264/1,264/4,264/5, obręb Białołęka jednostka ewidencyjna Gmina Pęcław;

 

36. Nr zgłoszenia AB.6743.1.45.2016 z dnia 24.06.2016 r.

- Inwestor:  Gmina Jerzmanowa

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV; działki nr ewid. 284,145/7,787/6, obręb "Jaczów", jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

 

37. Nr zgłoszenia AB.6743.1.46.2016 z dnia 29.06.2016 r.

- Inwestor:  Tauron Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej  niskiego napięcia 0,4 kV; działki nr ewid. 38/1, obręb "Kopernik", jedn. ewid. miasto Głogów;

 

38. Nr zgłoszenia: AB.6743.1.47.2016 z dnia 7 lipca 2016 r.

- Inwestor:  Jolanta i Zbigniew Rejman

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Głogowie przy ul. Długiej; działki nr ewid. 6/19, 6/72, obręb 7 "Stare Miasto", jedn. ewid. miasto Głogów;

 

39. Nr zgłoszenia: AB.6743.1.48.2016 z dnia 11 lipca 2016 r.

- Inwestor:  Pan Stefan Piórkowski i Pan Marcin Piórkowski

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Bądzowie; działki nr ewid. 279/3, 7/4, 278/6, obręb 1 "Bądzów", jedn. ewid. gmina Jerzmanowa;

 

40. Nr zgłoszenia AB.6743.1.49.2016 z dnia 12.07.2016r.

- Inwstor: RADOXIM Sp. z o.o. 

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz budowa przyłącza wodociągowego wraz z zewnetrzną instalacją wodociągową, działki nr ewid. 252,225, obręb 0001 ,,Nadodrze", jednostka ewidencyjna miasto Głogów;

 

41. Nr zgłoszenia AB.6743.1.50.2016 z dnia 13.07.2016r.

- Inwstor: ENERGETYKA Sp. z o.o. w Lubinie

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody, działki nr ewid. 850/2,33/2,839/8,839/8, obręb 0016 ,,Huta", jednostka ewidencyjna miasto Głogów;

 

42. Nr zgłoszenia AB.6743.1.51.2016 z dnia 19.07.2016 r.

- Inwestor:  Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,NADODRZE"

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV; działki nr ewid. 279/5,279/6, obręb 0004,,Chrobry", jedn. ewid. miasto Głogów

 

43.Nr zgłoszenia: AB.6743.1.52.2016 z dnia 20.07.2016 r.,

- Inwestor: WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.,

- adres i opis projektowanego obiektu: budowa i przebudowa sieci cieplnej w rejonie ul.Gen.W.Sikorskiego, Pl.Konstytucji 3-go Maja w Głogowie ,, Etap III"; dziaki nr ewid. 28/1,63/22,63/3,61,60,89- obręb 0004 "Chrobry",działki nr ewid. 146/6,192,206/7,207,208/3,211,210,213/12,214,215,216/1,303,297- obręb 0002 :Matejki"  jedn. ewid. miasto Głogów;

 

44. Nr zgłoszenia AB.6743.1.53.2016 z dnia 26.07.2016 r.

- Inwestor:  TAURON Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV; działki nr ewid. 333, 336/1, 464/7, obręb ,,Kozie Doły", jedn. ewid. gmina Kotla

 

45. Nr zgłoszenia AB.6743.1.54.2016 z dnia 27.07.2016 r.

- Inwestor:  GMINA MIEJSKA GłOGÓW

- Adres i opis projektowanego obiektu: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej do 1kV; działki nr ewid. 470/10, 470/12, 692,526/2, obręb ,,Żarków", jedn. ewid. miasto Głogów

  SPRZECIW

46. Nr zgłoszenia AB.6743.1.57.2016 z dnia 09.08.2016 r.

- Inwestor:  TAURON Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia zewnętrznego; działki nr ewid. 46/4,46/6, obręb ,,Nadodrze", jedn. ewid. miasto Głogów

Zaświadczenie z dnia 20.11.2018

47.Nr zgłoszenia AB.6743.1.58.2016 z dnia 10.08.2016 r.

- Inwestor: Marlena i Sebastian Kulesza

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacacji sanitarnej wraz z przyłączem, działki nr ewid. 118/53, 118/23, 81, obręb Kurowice-Modła jednostka ewidencyjna gmina Jerzmanowa;

 

48.Nr zgłoszenia: AB.6743.1.59.2016 z dnia 12 sierpnia2016 r.,

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów,

- adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przebudowa drogi ul. Błogosławionego Księdza Prałata Luigi Novarese; dziaka nr ewid. 7/4,8/1,8/3,8/4,12/6,12/8,12/11, obręb 3 ''Wyspa Katedralna'',  jedn. ewid. miasto Głogów;

 

49. Nr zgłoszenia AB.6743.1.60.2016 z dnia 16.08.2016 r.

- Inwestor:  MPROJEKT SP Z O.O.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej; działki nr ewid. 479/33,479/36,479/27 obręb 0009,,Żarków", jedn. ewid. miasto Głogów

- brak sprzeciwu

50 . Nr zgłoszenia AB.6743.1.61.2016 z dnia 16.08.2016 r.

- Inwestor:  Patrycja i Lukasz Płysiuk

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym; działki nr ewid. 59/1,89,91/3, obręb 0006 Kurów Mały, jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

 

51. Nr zgłoszenia AB.6743.1.62.2016 z dnia 23.08.2016 r.

- Inwestor:  SOBOTA Sp. z o.o.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociągowej; działki nr ewid. 123/5, 123/4, 123/3, 455, obręb 0011 Sobczyce, jedn. ewid. gmina Kotla

 

52. Nr zgłoszenia AB.6743.1.63.2016 z dnia 05.09.2016 r.

- Inwestor:  SALLER POLBAU Sp. z o.o.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi krajowej nr 12 w Głogowie; działki nr ewid.345/1,345/2,489 obręb 0013 Brzostów, jedn. ewid. miasto Głogów; działki nr ewid. 570,571 obręb Ruszowice, jedn. ewid. gmina Głogów; działki nr ewid. 29, 1/1, 7/2 8/1, obręb Kopernik, jedn. ewid. miasto Głogów

- BRAK SPRZECIWU

53.Nr zgłoszenia AB.6743.1.64.2016 z dnia 06.09.2016 r.

- Inwestor: Krzysztof Zacharzewski

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci kanalizacacji sanitarnej, działka nr ewid. 585/1, obręb Jaczów, jednostka ewidencyjna gmina Jerzmanowa;

- brak sprzeciwu

54.Nr zgłoszenia AB.6743.1.65.2016 z dnia 20.09.2016 r.

- Inwestor: PWiK w Głogowie Sp. z o.o. 

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacacji sanitarnej, działki nr ewid. 115/3, 115/5, 116/1, 116/2, obręb 0013 Brzostów, jednostka ewidencyjna miasto Głogów

-BRAK SPRZECIWU

55.Nr zgłoszenia AB.6743.1.66.2016 z dnia 27.09.2016 r.

- Inwestor: PWiK w Głogowie Sp. z o.o. 

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci kanalizacacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej, działki nr ewid. 266, 268/44, obręb 0009 Żarków, jednostka ewidencyjna miasto Głogów

 

56.Nr zgłoszenia AB.6743.1.67.2016 z dnia 28.09.2016 r.

- Inwestor:  TAURON Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa lini kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV; działki nr ewid. 343, 440/1, 440/3, obręb 0003,,Jaczów", jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

 

57.Nr zgłoszenia AB.6743.1.68.2016 z dnia 30.09.2016 r.

- Inwestor: Jolanta i Zbigniew Rejman  

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci kanalizacacji sanitarnej, działka nr ewid. 6/72, 6/19, obręb 0007 Stare Miasto, jednostka ewidencyjna miasto Głogów;

-BRAK SPRZECIWU

58.Nr zgłoszenia AB.6743.1.70.2016 z dnia 17.10.2016 r.

- Inwestor: Gmina Kotla

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci kanalizacacji sanitarnej oraz przebudowa drogi gminnej nr 100022D, działka nr ewid. 1323, 1117 obręb 0005 Kotla, jednostka ewidencyjna gmina Kotla;

-wycofano wniosek

59.Nr zgłoszenia AB.6743.1.71.2016 z dnia 31.10.2016 r.

- Inwestor: Joanna Wiśniewska

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci kanalizacacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego , działka nr ewid. 336 obręb 0006 Hutnik, działka nr ewid. 88 obręb 0009 Żarków; jednostka ewidencyjna miasto Głogów ;

- brak sprzeciwu

60. Nr zgłoszenia AB.6743.1.72.2016 z dnia 03.11.2016 r.

- Inwestor:  Gmina Miejska Głogów

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV; działka nr ewid. 482/8, obręb 0006 ,,Hutnik", jedn. ewid. miasto Głogów

 

61. Nr zgłoszenia AB.6743.1.73.2016 z dnia 03.11.2016 r.

- Inwestor:  Gmina Miejska Głogów

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV; działki nr ewid. 144, 270/10, obręb 0006 ,,Hutnik", jedn. ewid. miasto Głogów

 

62. Nr zgłoszenia AB.6743.1.74.2016 z dnia 03.11.2016 r.

- Inwestor:  Gmina Miejska Głogów

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV; działka nr ewid. 440/2, obręb 0009 ,,Żarków", jedn. ewid. miasto Głogów

- BRAK SPRZECIWU

63. Nr zgłoszenia AB.6743.1.75.2016 z dnia 09.11.2016 r.

- Inwestor:  Barbara i Czesław Jacuś

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami; działka nr ewid. 37/2, 59/1, 59/2, 44/2, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, obręb 0006,,Kurów Mały", jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

-BRAK SPRZECIWU

 

64. Nr zgłoszenia AB.6743.1.77.2016 z dnia 15.11.2016 r.

- Inwestor:  Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem; działka nr ewid. 497/46, 497/57, 497/209, 497/210, 497/211, obręb 0004,,Jerzmanowa", jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

ZAŚWIADCZENIE z dnia 05.11.2018

65. Nr zgłoszenia AB.6743.1.78.2016 z dnia 16.11.2016 r.

- Inwestor:  Alfa i Omega Iwona Szulc, Janusz Szulc S.j

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami; działka nr ewid. 109, 111/17, 111/18, obręb 0001,,Nadodrze", jedn. ewid. miasto Głogów

-WYCOFANO

66. Nr zgłoszenia AB.6743.1.79.2016 z dnia 17.11.2016 r.

- Inwestor:  Jacek Kołodziej

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej i przyłączem wodociągowym; działka nr ewid. 675/2, 657 obręb 0006,,Hutnik", jedn. ewid. miasto Głogów

 

67. Nr zgłoszenia AB.6743.1.81.2016 z dnia 01.12.2016 r.

- Inwestor:  Tauron Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV  ; działka nr ewid. 150, 104/3, 151 obręb 0010,,Piastów Śląskich", jedn. ewid. miasto Głogów

 

 

68. Nr zgłoszenia AB.6743.1.82.2016 z dnia 13.12.2016 r.

- Inwestor:  KGHM Polska Miedź S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kanalizacji deszczowo-przemysłowej wraz z przyłączami; działka nr ewid. 679/2, 850/2, 872, 875 obręb 0016,,Huta", jedn. ewid. miasto Głogów

-WYCOFANO

 

69. Nr zgłoszenia AB.6743.1.83.2016 z dnia 16.12.2016 r.

- Inwestor: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci cieplnej; działki nr ewid. 479/18, 479/17, 688, 687, 692, 479/42, 479/43, 479/44, 479/45, 479/46, 479/47, 479/48, 479/49, 479/50, 479/51, 479/52, 479/53 obręb 0009,,Huta", jedn. ewid. miasto Głogów

 

70. Nr zgłoszenia AB.6743.1.84.2016 z dnia 19.12.2016 r.

- Inwestor: Gmina Głogów

- Adres i opis projektowanego obiektu: Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; działki nr ewid. 20/5, 21/2, obręb 0011,,Ruszowice", jedn. ewid. gmina Głogów

-SPRZECIW 25.04.2017

 

71. Nr zgłoszenia AB.6743.1.85.2016 z dnia 20.12.2016 r.

- Inwestor: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy

- Adres i opis projektowanego obiektu: Przebudowa sieci cieplnej; działki nr ewid. 48/13, 48/14, 48/15, 48/16, 48/18, 111/7, 111/10, 111/11, 111/14, 112, 114/8, 114/10, 114/13, 118 obręb 0010,,Piastów Śląskich", jedn. ewid. miasto Głogów; działki nr ewid. 521, 670/1, 670/2, 510, 513/2, 504, 503, 610/3, 609, 495/2, 526, 494, 493/5, 525/8, 488, 487, 522, 460 obręb 0009,,Żarków", jedn. ewid. miasto Głogów

 

- SPRZECIW 25.04.2017

72. Nr zgłoszenia AB.6743.1.86.2016 z dnia 20.12.2016 r.

- Inwestor: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy

- Adres i opis projektowanego obiektu: Przebudowa sieci cieplnej; działki nr ewid. 137/4, 132/4, 8/53, 8/52, 8/31, 8/34, 105/4, 102/7 obręb 0018,,Kopernik", jedn. ewid. miasto Głogów; działki nr ewid. 467/2, 539/12, 573/2, 550/2, 550/1, 480, 468/7 obręb 0005,,Kościuszki", jedn. ewid. miasto Głogów

 

73. Nr zgłoszenia AB.6743.1.87.2016 z dnia 30.12.2016 r.

- Inwestor:  PKP S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody i przyłączem kanalizacji sanitarnej; działka nr ewid. 161 obręb 0011,,Krzepów", jedn. ewid. miasto Głogów

 

----------------------------------------------------------------------------------ROK 2017----------------------------------------------------------------------------------

 

1.Nr zgłoszenia AB.6743.1.1.2017 z dnia 11.01.2017 r.

- Inwestor:  TAURON Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa lini kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV; działki nr ewid. 11/1, 14, 619, 64/1 obręb 0003,,Głogówko", jedn. ewid. gmina Kotla

 

2.Nr zgłoszenia AB.6743.1.2.2017 z dnia 13.01.2017 r.

- Inwestor:  Dominika Kotwas

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym; działki nr ewid. 291, 107/1, 107/3 obręb 0001,,Bądzów", jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

- BRAK SPRZECIWU

3.Nr zgłoszenia AB.6743.1.3.2017 z dnia 26.01.2017 r.

- Inwestor:  TAURON Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV; działki nr ewid. 3, 88; obręb 0009,,Żarków", jedn. ewid. miasto Głogów; działki nr ewid. 118, 139, 515, 211/6, 211/11; obręb 0006,,Hutnik", jedn. ewid. miasto Głogów

- BRAK SPRZECIWU 28.04.2017

4.Nr zgłoszenia AB.6743.1.4.2017 z dnia 31.01.2017 r.

- Inwestor:  Gmina Miejska Głogów 

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej; działki nr ewid. 24/1, 36 obręb 0006,,Hutnik", jedn. ewid. miasto Głogów

 

5.Nr zgłoszenia AB.6743.1.5.2017 z dnia 17.02.2017 r.

- Inwestor:  Gmina Kotla

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami; działki nr ewid. 1117, 1323; obręb 0005,,Kotla", jedn. ewid. gmina Kotla

 

6.Nr zgłoszenia AB.6743.1.6.2017 z dnia 17.02.2017 r.

- Inwestor:  Gmina Kotla

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kanalizacyjnej  wraz z przebudową drogi; działki nr ewid. 1117, 1323; obręb 0005,,Kotla", jedn. ewid. gmina Kotla

 

7.Nr zgłoszenia AB.6743.1.7.2017 z dnia 17.02.2017 r.

- Inwestor:  Gmina Kotla

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kanalizacyjnej; działki nr ewid. 848, 1183; obręb 0005,,Kotla", jedn. ewid. gmina Kotla

 

8. Nr zgłoszenia AB.6743.1.8.2017 z dnia 22.02.2017 r.

- Inwestor: Ireneusz Demeszuk

-Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociagowej wraz z przyłaczmi, działki 134, 137, 42, 45/1, obręb 0005 "Kurowice-Modła", jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

 

9. Nr zgłoszenia AB.6743.1.9.2017 z dnia 02.03.2017 r.

- Inwestor: Saller Polbau Sp. z o.o.

-Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV, działki 29, 1/5, 1/4, 1/2, obręb 0018 "Kopernik", jedn. ewid. miasto Głogów

 

10. Nr zgłoszenia AB.6743.1.10.2017 z dnia 02.03.2017 r.

- Inwestor: PWiK w Głogowie

-Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, działki 137/6, 150, 137/4, obręb 0010 "Piastów Śląskich", jedn. ewid. miasto Głogów

 

11. Nr zgłoszenia AB.6743.1.11.2017 z dnia 09.03.2017 r.

- Inwestor:  Gmina Miejska Głogów 

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przebudową drogi; działka nr ewid. 882 obręb 0006,,Hutnik", działki nr ewid. 444/2, 443, 531/1, 531/2, 597 obręb 0009,,Żarków", działki nr ewid. 6, 9, 10, 13, 17, 46, 47/1, 42, 45, obręb 0012,,Górkowo"jedn. ewid. miasto Głogów,działki nr ewid. 405/4, 378/2, 379/1, 382/28, 405/5, 405/6 obręb 0011,,Ruszowice",jedn. ewid. gmina Głogów

 

12. Nr zgłoszenia AB.6743.1.12.2017 z dnia 09.03.2017 r.

- Inwestor:  Gmina Miejska Głogów 

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej; działki nr ewid. 121/2, 239, 241 obręb 0011,,Krzepów", działki nr ewid. 18/131, 18/120, 43/2 obręb 0008,,Fabryczna", działki nr ewid. 98, 155, 58/2, 56/36, obręb 0014,,Nosocice",działka nr ewid. 201/2 obręb 0007,,Stare Miasto ",jedn. ewid. miasto Głogów

 

13. Nr zgłoszenia AB.6743.1.13.2017 z dnia 22.03.2017 r.

- Inwestor:  Dominik Dworzański  

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej; działki nr ewid. 453/2, 336; obręb 0005,,Kurowice-Modła; jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

 

14. Nr zgłoszenia AB.6743.1.14.2017 z dnia 27.03.2017 r.

- Inwestor:  Małgorzata Gąsior   

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej; działki nr ewid. 500, 171, 156; obręb 0002,,Gaiki-Potoczek; jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

 

15. Nr zgłoszenia AB.6743.1.15.2017 z dnia 31.03.2017 r.

- Inwestor:  MPROJEKT SP. Z O.O.  

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej; działki nr ewid. 479/64, 479/65, 687; obręb 0009,,Żarków; jedn. ewid. miasto Głogów

 

16.Nr zgłoszenia AB.6743.1.16.2017 z dnia 06.04.2017 r.

- Inwestor: PWiK w Głogowie Sp. z o.o. 

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci wodociągowej, działki nr ewid. 245, 252/3, obręb 0002 "Matejki", jednostka ewidencyjna miasto Głogów

 

 

17.Nr zgłoszenia AB.6743.1.17.2017 z dnia 13.04.2017 r.

- Inwestor:  PFEIFER&LANGEN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci kanalizacyjnej, działki nr ewid. 42/1, 43/21, obręb 0009 "Żarków", jednostka ewidencyjna miasto Głogów

- BRAK SPRZECIWU

18.Nr zgłoszenia AB.6743.1.18.2017 z dnia 20.04.2017 r.

- Inwestor:  TAURON Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej 0,4 kV; działki nr ewid. 453, 455/2, 180, 327, 333, 344, 457, 467/2, 246/5, 345, 439, 173, 174, 175, 176, 183, 184, 185, 186, 250, 449/1; obręb 0009,,Żarków", jedn. ewid. miasto Głogów; działki nr ewid. 118, 139, 515, 211/6, 211/11; obręb 0005,,Kościuszki", jedn. ewid. miasto Głogów

 

19.Nr zgłoszenia AB.6743.1.19.2017 z dnia 26.04.2017 r.

- Inwestor:  TAURON Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej 0,4kV w ramach zadania : awaryjna wymiana kabla nn od R-855-78 do S-658 w m. Głogów ul. Perseusza wraz z wymiana złącza S-658 działki nr ewid. 4/3, 7/2, 17/3; obręb 0018,,Kopernik", jedn. ewid. miasto Głogów

- BRAK SPRZECIWU

 

20.Nr zgłoszenia AB.6743.1.20.2017 z dnia 26.04.2017 r.

- Inwestor:  Gmina Kotla

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej  oświetlenia ulicznego 0,4 kV; działki nr ewid. 1035/2, 1257/10, 1257/16, 1257/32, 2157/46, 1257/47, 1257/72; obręb 0005,,Kotla", jedn. ewid. gmina Kotla

 

21.Nr zgłoszenia AB.6743.1.21.2017 z dnia 27.04.2017 r.

- Inwestor:  Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej; działki nr ewid. 555/12; obręb 0004,,Jerzmanowa", jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

- BRAK SPRZECIWU

22.Nr zgłoszenia AB.6743.1.22.2017 z dnia 28.04.2017 r.

- Inwestor:  Gmina Miejska Głogów

- Adres i opis projektowanego obiektu: przebudowa odcinka drogi- ul. Świętosławy w Głogowie wraz z rozbudową sieci oświetleniowej, dz. nr ewid. 517/25, 692, obręb 0009 Żarków, jedn. ewid. miasto Głogów

 

23.Nr zgłoszenia AB.6743.1.23.2017 z dnia 22.05.2017 r.

- Inwestor: Marzena i Aleksander Olszewscy

 - Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 139, 215/1, 118/10; 215/2, 118/13, 118/12, 118/11, 118/15, obręb 0007 Krzekotówek, jedn. ewid. gmina Kotla

 

24.Nr zgłoszenia AB.6743.1.24.2017 z dnia 24.05.2017 r.

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów

 - Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektoenergetycznej, dz. nr ewid. 102/7, obręb 0010 Piastów Śląskich jedn.ewid.miasto Głogów

 

25.Nr zgłoszenia AB.6743.1.25.2017 z dnia 26.05.2017 r.

- Inwestor: Monika i Andzej Rojek

 - Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dz. nr ewid. 139, 161, 117/10, 129/2, obręb 0007 Krzekotówek, gmina Kotla

- BRAK SPRZECIWU

26.Nr zgłoszenia AB.6743.1.26.2017 z dnia 31.05.2017 r.

- Inwestor: PWiK w Głogowie Sp. z o.o.

 - Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci wodociągowej, dz. nr ewid. 135, 155, 160, obręb 0014 Nosocice, jedn. ewid. miasto Głogów; dz. nr ewid. 41, 143, 37/35 obręb 0008 Fabryczna, jedn. ewid. miasto Glogow;  

 

27.Nr zgłoszenia AB.6743.1.27.2017 z dnia 14.06.2017 r.

- Inwestor: PWiK w Głogowie Sp. z o.o.

 - Adres i opis projektowanego obiektu: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 691, obręb 0009 Żarków, jedn. ewid. miasto Głogów;

-SPRZECIW z dnia 12.09.2017 r.

28.Nr zgłoszenia AB.6743.1.28.2017 z dnia 14.06.2017 r.

- Inwestor: PWiK w Głogowie Sp. z o.o.

 - Adres i opis projektowanego obiektu: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 515, obręb 0009 Żarków, jedn. ewid. miasto Głogów;

 

29.Nr zgłoszenia AB.6743.1.29.2017 z dnia 20.06.2017 r.

- Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A.

 - Adres i opis projektowanego obiektu: budowa kablowej sieci oświetleniowej nn 0,4 kV w ramach zadnia: "Modernizacja sieci oświetlenia drogowego w Głogowie przy ul. Galileusza, Keplera i Gwiaździstej", dz. nr ewid.44/1, 44/2, 121,  157, 340, 511/14, 19/1, 19/2, 43/2, 132/3, obręb 0018  Kopernik, jedn. ewid. miasto Głogów;

-BRAK SPRZECIWU

30.Nr zgłoszenia AB.6743.1.30.2017 z dnia 21.06.2017 r.

- Inwestor: Gmina Jerzmanowa

 - Adres i opis projektowanego obiektu: budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego, dz. nr ewid.284, 795/2, obręb 0003  Jaczów,  jedn. ewid. gmina Jerzmanowa;

 

31.Nr zgłoszenia AB.6743.1.31.2017 z dnia 28.06.2017 r.

- Inwestor: PKP S.A.

 - Adres i opis projektowanego obiektu: budowa odcinka sieci wodociągowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku dworca PKP w Głogowie, dz. nr ewid.161, obręb 0011  Krzepów,  jedn. ewid. miasto Głogów;

- BRAK SPRZECIWU

32.Nr zgłoszenia AB.6743.1.32.2017 z dnia 30.06.2017 r.

- Inwestor: Gmina Żukowice

 - Adres i opis projektowanego obiektu: budowa  sieci kablowej oświetleniowej nn 0,4 kV, dz. nr ewid. 525/2, 525/3, 525/4, 525/5, 525/22, obręb 0009  Kromolin,  jedn. ewid. gmina Żukowice;

 

33.Nr zgłoszenia AB.6743.1.33.2017 z dnia 30.06.2017 r.

- Inwestor: Piotr Charuk

 - Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 732, 712, obręb 0006  Hutnik,  jedn. ewid. miasto Głogów;

-BRAK SPRZECIWU

34.Nr zgłoszenia AB.6743.1.34.2017 z dnia 05.07.2017 r.

- Inwestor: PWiK w Głogowie Sp. z o.o.

 - Adres i opis projektowanego obiektu: budowa  sieci kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 479/18, 479/42, obręb 0009 Żarków, jedn. ewid. miasto Głogów;

 

 

35. Nr zgłoszenia AB.6743.1.35.2017 z dnia 17.07.2017 r.

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów

 - Adres i opis projektowanego obiektu: budowa  sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, dz. nr ewid. 354, obręb 0013 Brzostów, dz. nr ewid. 1/2, 2, obręb 0018 Kopernik, jedn ewid. miasto Głogów

 

36. Nr zgłoszenia AB.6743.1.36.2017 z dnia 19.07.2017 r.

- Inwestor: Tomasz Szajnicki

 - Adres i opis projektowanego obiektu: budowa  sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, dz. nr ewid. 505/3, 505/12, 505/13, 505/14, 505/15, 505/17, 504/18, obręb 0001 Bądzów,  jedn ewid. gmina Jerzmanowa

 

37. Nr zgłoszenia AB.6743.1.37.2017 z dnia 19.07.2017 r.

- Inwestor: Sebastian Kamiński

 - Adres i opis projektowanego obiektu: budowa  sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, dz. nr ewid. 128/1, 129, 2/6, 2/7, obręb 0001 Bukwica,  jedn ewid. gmina Żukowice

 

38. Nr zgłoszenia AB.6743.1.38.2017 z dnia 21.07.2017 r.

- Inwestor: Justyna Łakomska Adrian Zawadzki Anna i Marcin Sowiżdżał Kinga i Jacek Stankowscy

 - Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, dz. nr ewid. 127, 817/1, 817/2, 817/17, 817/18, 817/9, 817/12, obręb 0003 Jaczów, jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

 

39. Nr zgłoszenia AB.6743.1.39.2017 z dnia 09.08.2017 r.

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.

 - Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, dz. nr ewid. 86/1, 86/2, 631, 633, 632, obręb 0009 Żarków, jedn. ewid. miasto Głogów

-BRAK SPRZECIWU

40. Nr zgłoszenia AB.6743.1.40.2017 z dnia 10.08.2017 r.

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów

 - Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci oświetleniowej nN 0,4 kV, dz. nr ewid. 307, obręb 0002 Matejki, jedn. ewid. miasto Głogów

-BRAK SPRZECIWU

 

41. Nr zgłoszenia AB.6743.1.41.2017 z dnia 10.08.2017 r.

- Inwestor: Gmina Głogów

 - Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 20/5, 21/2, obręb 0011 Ruszowice, jedn. ewid. gmina Głogów

 

42. Nr zgłoszenia AB.6743.1.42.2017 z dnia 17.08.2017 r.

- Inwestor: Michał Kłosowski

 - Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci  kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, dz. nr ewid. 794/14, 794/22, 794/28, 794/27, 794/23, 794/30, 794/32, 794/33, obręb 0003 Jaczów, jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

-BRAK SPRZECIWU

 

44. Nr zgłoszenia AB.6743.1.44.2017 z dnia 29.08.2017 r.

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.

 - Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej, dz. nr ewid. 243, 58/2, 57, obręb 0006 Domanowice, jedn. ewid. gmina Żukowice

-BRAK SPRZECIWU

45. Nr zgłoszenia AB.6743.1.45.2017 z dnia 29.08.2017 r.

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.

 - Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej, dz. nr ewid. 187, obręb 0006 Domanowice, jedn. ewid. gmina Żukowice

-BRAK SPRZECIWU

46. Nr zgłoszenia AB.6743.1.46.2017 z dnia 29.08.2017 r.

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.

 - Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV, dz. nr ewid. 18/5, 18/9, 18/10, 18/11, obręb 0004 Grochowice, jedn. ewid. gmina Kotla

 

47. Nr zgłoszenia AB.6743.1.47.2017 z dnia 07.09.2017 r.

- Inwestor: Gmina Jerzmanowa

 - Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV, dz. nr ewid. 263/2, 664 i 424, obręb 0004 Jerzmanowa, jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

 

48. Nr zgłoszenia AB.6743.1.48.2017 z dnia 08.09.2017 r.

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.

 - Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV, dz. nr ewid. 525/1, 524, 33/17, 851, 849/5, 849/6, 849/7 i 849/8, obręb 0009 Przedmoście, jedn. ewid. gmina Głogów

 

49. Nr zgłoszenia AB.6743.1.49.2017 z dnia 08.09.2017 r.

- Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A

 - Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV, dz. nr ewid. 16, 54/1, 367/2, obręb 0003 Głogówko, jedn. ewid. gmina Kotla

-BRAK SPRZECIWU

50. Nr zgłoszenia AB.6743.1.50.2017 z dnia 08.09.2017 r.

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów

 - Adres i opis projektowanego obiektu: Przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV, dz. nr ewid. 365/3, 365/4, obręb 0013 Brzostów, jedn. ewid. miasto Głogów

 

51. Nr zgłoszenia AB.6743.1.51.2017 z dnia 08.09.2017 r.

- Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie

 - Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 514, 443, obręb 0006 Hutnik, jedn. ewid. miasto Głogów

 

52. Nr zgłoszenia AB.6743.1.52.2017 z dnia 08.09.2017 r.

- Inwestor: Justyna Łakomska

 - Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczem dot. dz. nr 817/1, 817/2, 817/17 obr. 0003 Jaczów, jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

- BRAK SPRZECIWU

53. Nr zgłoszenia AB.6743.1.53.2017 z dnia 18.09.2017 r.

- Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A

 - Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV(linia kablowa), dz. nr ewid. 64/4, 64/5, 65/9, obręb 0001 Nadodrze, jedn. ewid. miasto Głogów

-BRAK SPRZECIWU

54. Nr zgłoszenia AB.6743.1.54.2017 z dnia 22.09.2017 r.

- Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o.

 - Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 116/12, obręb 0010 Piastów Śląskich, jedn. ewid. miasto Głogów

 

55. Nr zgłoszenia AB.6743.1.55.2017 z dnia 03.10.2017 r.

- Inwestor: Zakład Budowlano-Remontowy BUDREM Sp. z o.o. Sp.k.

 - Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 60, 63/32, obręb 0004 Chrobry, jedn. ewid. miasto Głogów

-BRAK SPRZECIWU

 

56. Nr zgłoszenia AB.6743.1.56.2017 z dnia 06.10.2017 r.

- Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A

 - Adres i opis projektowanego obiektu:Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV(linia kablowa),  dz. nr ewid. 136, 618, 184, 622/11, 135, 134/3, 137/1, obręb 0003 Głogówko, jedn. ewid. gmina Kotla

- wycofano wniosek

 

57. Nr zgłoszenia AB.6743.1.57.2017 z dnia 10.10.2017 r.

- Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie  Sp. z o.o.

 - Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa  odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 691, 461/9, obręb 0009 Żarków, jedn. ewid. miasto Głogów

-BRAK SPRZECIWU

58. Nr zgłoszenia AB.6743.1.58.2017 z dnia 23.10.2017 r.

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów

 - Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa  sieci oświetleniowej nN 0,4 kV, dz. nr ewid. 232/2, 233, 245, obręb 0002 Matejki, jedn. ewid. miasto Głogów

 

59. Nr zgłoszenia AB.6743.1.59.2017 z dnia 23.10.2017 r.

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów

 - Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa  sieci energetycznej i oświetleniowej nN 0,4 kV, dz. nr ewid. 126, 112/3, 113/1, 113/4, 113/10, 240, obręb 0007 Stare Miasto, jedn. ewid. miasto Głogów

-BRAK SPRZECIWU

60. Nr zgłoszenia AB.6743.1.60.2017 z dnia 30.10.2017 r.

- Inwestor: Hanna i Dawid Goździk

 - Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid.121/2, 239, obręb 0011 Krzepów, jedn. ewid. miasto Głogów

-BRAK SPRZECIWU

61. Nr zgłoszenia AB.6743.1.61.2017 z dnia 30.10.2017 r.

- Inwestor: Gmina Żukowice

 - Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa kablowej sieci oświetleniowej nN 0,4 kV, dz. nr ewid.22/4, 22/5, 22/35, obręb 0007 Nielubia, jedn. ewid. gmina Żukowice

-SPRZECIW

62. Nr zgłoszenia AB.6743.1.62.2017 z dnia 31.10.2017 r.

- Inwestor: Gmina Jerzmanowa

 - Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,23 kV, dz. nr ewid. 461, 456, obręb 0002 Gaiki-Potoczek, jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

 

63. Nr zgłoszenia AB.6743.1.63.2017 z dnia 22.11.2017 r.

- Inwestor: Ewa Kasperska i Andrzej Kasperski

 - Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 210, obręb 0002 Matejki, jedn. ewid. miasto Głogów

 

64. Nr zgłoszenia AB.6743.1.64.2017 z dnia 29.11.2017 r.

- Inwestor: PWiK w Głogowie Sp. z o.o.

 - Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 105, 96, 97, 86, 101/5, obręb 0013 Brzostów, jedn. ewid. miasto Głogów

- BRAK SPRZECIWU

65. Nr zgłoszenia AB.6743.1.65.2017 z dnia 01.12.2017 r.

- Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A.

 - Adres i opis projektowanego obiektu:sieć elektroenergetyczna nN w ramach zadania pn.:Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z odgałęzieniami w ramach zadnia: Modernizacja linii nN wraz z odgałęzieniami i przyłączami oraz przewodami oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobrzejowice gmina Żukowice. Linia napowietrzna nN wraz z oświetleniem ulicznego zasilania z ST-898-2 ob. II i IV, dz. nr ewid. 465/1, 465/2, 110/3, 113/1, 113/2, 112/6, 111/2, 86, 110/1, 89/1, 110/4, 464/1, 95, 94/3, 93/1, 91/2, 91/1, 92/3, 88/3, 90/1, 88/1, 88/2, 82, 81, 80/1, 80/2, 430, 437, obręb 0005 Dobrzejowice, jedn. ewid. gmina Żukowice

- wycofano wniosek

66. Nr zgłoszenia AB.6743.1.66.2017 z dnia 06.12.2017 r.

- Inwestor: Michał Krajewski

 - Adres i opis projektowanego obiektu: sieć kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 116/5, obręb 0011 Krzepów, jedn. ewid. miasto Głogów

 

67. Nr zgłoszenia AB.6743.1.67.2017 z dnia 06.12.2017 r.

- Inwestor: Tomasz Kozijatko

 - Adres i opis projektowanego obiektu: sieć kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 28/4, 243,  obręb 0011 Krzepów, jedn. ewid. miasto Głogów

 

68. Nr zgłoszenia AB.6743.1.68.2017 z dnia 06.12.2017 r.

- Inwestor: Magdalena i Sławomir Będzieszak

 - Adres i opis projektowanego obiektu: sieć kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 28/4, obręb 0011 Krzepów, jedn. ewid. miasto Głogów

 

69. Nr zgłoszenia AB.6743.1.69.2017 z dnia 08.12.2017 r.

- Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 - Adres i opis projektowanego obiektu: sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod-kan, dz. nr ewid. 63/12, 63/40, 63/41, 63/42, 63/43, obręb 0004 Chrobry,    jedn. ewid. miasto Głogów

 

70. Nr zgłoszenia AB.6743.1.70.2017 z dnia 11.12.2017 r.

- Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A.

 - Adres i opis projektowanego obiektu: sieć elektroenergetyczna obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, dz. nr ewid. 123, 119, 239, 230,229, 90, 87/3, 87/2, 83/2, 82, 92, 237, 81/1, 79, 77/2, 77/1, 244/2, 244/1, 74, 72, 73, 99, 97, 100/2, 100/1, 35, 241, 21, 70/1, 70/2, 19, 18, 17, 16, 15/2, 15/1, 14, 13/2, 13/1, 30/2, 12/1, 31, 241, 33, 243, 46/5, 45/2, 45/1, 43/1, 43/6, 238, 43/12, 43/4, 51/10, 51/9, 51/5, 51/7, 52, 53, 57, 58, 60, 64, 161, 157, 158, 160, 162/9, 162/8, 162/7, 162/6, obręb 0011 Krzepów, jedn. ewid. miasto Głogów, dz. nr ewid. 190, 185, 152, obręb 0002 Borek-Zabornia, jedn. ewid. gmina Głogów

71. Nr zgłoszenia AB.6743.1.71.2017 z dnia 13.12.2017 r.

- Inwestor: PWiK w Głogowie Sp. z o.o.

 - Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 63/12, 63/27, 63/40, 63/41, 63/43, obręb 0004 Chrobry, jedn. ewid. miasto Głogów

 

72. Nr zgłoszenia AB.6743.1.72.2017 z dnia 21.12.2017 r.

- Inwestor: PWiK w Głogowie Sp. z o.o.

 - Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 479/18, obręb 0009 Żarków, jedn. ewid. miasto Głogów

- BRAK SPRZECIWU

73. Nr zgłoszenia AB.6743.1.73.2017 z dnia 28.12.2017 r.

- Inwestor: PWiK w Głogowie Sp. z o.o.

 - Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 27/2, 28/3, obręb 0004 Chrobry, jedn. ewid. miasto Głogów

 

 

----------------------------------------------------------------------------------ROK 2018----------------------------------------------------------------------------------

 

1. Nr zgłoszenia AB.6743.1.1.2018 z dnia 25.01.2018 r.

- Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A.

 - Adres i opis projektowanego obiektu: sieć elektroenergetyczna obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, dz. nr ewid. 229, 100/2, 100/1, 35, 241, 21, 45/1, 43/1, 43/6, 238, 43/12, 51/9, 51/5, 51/7, 52, 161, 157, 158, 160, 162/9, 162/8, 162/7, 162/6, obręb 0011 Krzepów, jedn. ewid. miasto Głogów

 

2. Nr zgłoszenia AB.6743.1.2.2018 z dnia 26.01.2018 r.

- Inwestor:  KGHM Polska Miedź S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci sieci elektroenergetycznej; działka nr ewid. 872, obręb 0016,,Huta", jedn. ewid. miasto Głogów

 

3. Nr zgłoszenia AB.6743.1.3.2018 z dnia 26.01.2018 r.

- Inwestor:  KGHM Polska Miedź S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci sieci elektroenergetycznej; działka nr ewid. 872, obręb 0016,,Huta", jedn. ewid. miasto Głogów

 

4. Nr zgłoszenia AB.6743.1.4.2018 z dnia 29.01.2018 r.

- Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A.

 - Adres i opis projektowanego obiektu: sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia 0,4 kV, dz. nr ewid. 620, 579, 589, 552, 543, 528, 399, 400, 515, 505, 630, 690, 626, 625, 624, 623, 622, 621, 619, 618, 617, 616, 615, 613, 566, 567, 568, 569, 571/1, 572, 573, 574, 575, 576, 578, 540, 539, 538, 537/1, 537/2, 573/3, 536/4, 536/3, 535, 534, 533, 532, 531, 530, 529, 527, 526, 524, 522, 521, 520, 518, 517, 451, 454, 455, 456/2, 456/1, 457, 458, 459, 387, 393, 390, 493, 494, 503, 504, 706, 705, 704, 703, 700, 699, 697/2, 696, 695, 694/1, 693, 392, 386, 394, obręb 0006 Hutnik , jedn. ewid. miasto Głogów

- SPRZECIW

5. Nr zgłoszenia AB.6743.1.5.2018 z dnia 30.01.2018 r.

- Inwestor:  Małgorzata i Marek Rojek

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci sieci wodociągowej z przyłączem; działka nr ewid. 90/12, 77/6, 77/1, obręb 0001,,Badzów", jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

 

6. Nr zgłoszenia AB.6743.1.6.2018 z dnia 12.02.2018 r.

- Inwestor:  Tauron Dystrybycja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa kablowej sieci oświetleniowej nn 0,4 kV w ramach zadania:,, rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w Jaczowie przy ul.Zielonej oraz Ogrodowej"; działka nr ewid. 284, 151/8, obręb 0003,,Jaczów", jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

 

7. Nr zgłoszenia AB.6743.1.7.2018 z dnia 19.02.2018 r.

- Inwestor:  WPEC w Legnicy S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: przebudowa i rozbudowa sieci i przyłączy cieplnych, działki nr ewid. 181, 182/1, 183/1, 168, 170/5, 170/4m, 170/2, 183/2, 167, obręb 0018 Kopernik, jedn. ewid. miasto Głogów

 

8. Nr zgłoszenia AB.6743.1.8.2018 z dnia 01.03.2018 r.

- Inwestor: PWiK w Głogowie Sp. z o.o.

 - Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid. 163, 272/4, obręb 0013 Brzostów, jedn. ewid. miasto Głogów

 

9. Nr zgłoszenia AB.6743.1.9.2018 z dnia 07.03.2018 r.

- Inwestor:  Tauron Dystrybycja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w ramach zadania:"Budowa powiązania nN od słupa nr 10 C/V/10 obw. V z ST-810-10 do słupa nr 3/X/27 obw. X z ST810-27 w m.Nielubia gm.Żukowice"; działka nr ewid. 22/4, 214/1, 26/1, 216, 218, 224, 215/4, 217/2, 217/4, 219, 221/1, 470/7, 470/8, obręb 0007,,Nielubia", jedn. ewid. gmina Żukowice

- SPRZECIW

10. Nr zgłoszenia AB.6743.1.10.2018 z dnia 12.03.2018 r.

- Inwestor: Anna i Marcin Milicz

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym w miejscowości Brzeg Głogowski, 67-231 Żukowice, działki ewid. nr 617, 330, obręb 0002 Brzeg Głogowski, jedn. ewid. gmina Żukowice

11. Nr zgłoszenia AB.6743.1.1.11.2018 z dnia 12.03.2018 r.

- Inwestorzy: Dominika Pietrzak-Szylko, Łukasz Szylko, Tomasz Mróz

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Jaczów, ul. Wierzbowa,
67-200 Głogów, działki ewid. nr 116, 822/6, obręb 0003 Jaczów, jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

- BRAK SPRZECIWU

12. Nr zgłoszenia AB.6743.1.12.2018 z dnia 23.03.2018 r.

- Inwestor:  Tauron Dystrybycja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w ramach zadania:"Awaryjna wymiana kabla nN srtacji ST-212 do S-212-2-1 w m. Głogów ul. Królowej Jadwigi"; działki nr ewid. 600/1, 601, 605, obręb 0009,,Żarków", jedn. ewid. miasto Głogów

- BRAK SPRZECIWU

13. Nr zgłoszenia AB.6743.1.13.2018 z dnia 12.04.2018 r.

- Inwestor:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "NADODRZE" w Głogowie

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kanalizacji deszczowej; działki nr ewid. 276/10, 276/11, 274/1, obręb 0004,,Chrobry", jedn. ewid. miasto Głogów

 

14. Nr zgłoszenia AB.6743.1.14.2018 z dnia 13.04.2018 r.

- Inwestor:  Gmina Jerzmanowa

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektorenergetycznej nn 0,4 kV; działki nr ewid. 104, 284, 173/2, 808/5, obręb 0003,,Jaczów", jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

 

15. Nr zgłoszenia AB.6743.1.15.2018 z dnia 16.04.2018 r.

- Inwestor:  Tauron Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektorenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz z budową przyłącza kablowego nN do zasilana w energię elektryczną obiektu; działki nr ewid. 15/6, 73/3, 474, 470, obręb 0003,,Jaczów", jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

 

16. Nr zgłoszenia AB.6743.1.16.2018 z dnia 18.04.2018 r.

- Inwestor:  Lukasz Czart, Sylwia Bienert-Czart, Franciszek Czart, Elżbieta Czart

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; działki nr ewid. 37/10, 37/14, 37/15, 37/18, 39/15, obręb 0004,,Dankowice", jedn. ewid. gmina Żukowice

 

17. Nr zgłoszenia AB.6743.1.17.2018 z dnia 24.04.2018 r.

- Inwestor:  Tauron Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektorenergetycznej kablowej nN 0,4 kV do zasilana w energię elektryczną; działki nr ewid. 33/23, 33/24, 33/26, 33/27, 33/28, obręb 0007,,Krzekotówek", jedn. ewid. gmina Kotla

 

18. Nr zgłoszenia AB.6743.1.18.2018 z dnia 27.04.2018 r.

- Inwestor:  Tauron Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektorenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV wraz z przyłączem elektroenergetycznym nN; działki nr ewid. 135/25, 135/3, 135/43, 48/1, 49/3, 49/2, 96/3, 50/2, 50/6, 50/5, 50/4, 51/2, 138/3, 54/3, 55/1, 57, 58/4, 58/3, 139, 140, 142, 39, 40, 41/5, 41/10, 44, 45, 37/3, 96/2, 37/6, 37/2, 37/5, 132, 144/3, 144/2, 133/14, 133/12, 133/13, 133/25, 133/6, 133/7, 32/2, 32/4, 32/5, 32/7, 17/2, 17/3, 17/1, 17/9, 106, 17/13,17/31, 17/22, 17/14, 17/15 , obręb 0007,,Pęcław", jedn. ewid. gmina Pęcław

- BRAK SPRZECIWU

19. Nr zgłoszenia AB.6743.1.19.2018 z dnia 10.05.2018 r.

- Inwestor:  Gmina Miejska Głogów

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektorenergetycznej kablowej nN 0,4 kV; działki nr ewid.460, 509, obręb 0018,,Kopernik", jedn. ewid. miasto Głogów

- BRAK SPRZECIWU

20. Nr zgłoszenia AB.6743.1.20.2018 z dnia 11.05.2018 r.

- Inwestor:  Tauron Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz z budową przyłącza kablowego do zasilania w energię elektryczną obiektu w miejscowości Jaczów; działki nr ewid. 192/20, 83, 84, 195/3, 195/4, 195/5, obręb 0003,,Jaczów", jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

 

21. Nr zgłoszenia AB.6743.1.21.2018 z dnia 25.05.2018 r.

- Inwestor:  Tomasz Barylik, Daniel Zygnerski

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  przyłączami ; działki nr ewid. 118/31, 118/32, 118/66, 118/29, obręb 0005,,Kurowice-Modła", jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

 

22. Nr zgłoszenia AB.6743.1.22.2018 z dnia 04.06.2018 r.

- Inwestor:  Tauron Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV wraz z budową przyłącza kablowego do zasilania w energię elektryczną obiektu w miejscowości Sobczyce; działki nr ewid. 216/2, 440/, 217/1, 484, 424/1, obręb 0011,,Sobczyce", jedn. ewid. gmina Kotla

 

23. Nr zgłoszenia AB.6743.1.23.2018 z dnia 05.06.2018 r.

- Inwestor:  Wiesław Lawrowski

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej; działka nr ewid. 531/3, obręb 0005,,Kościuszki", działka nr ewid. 164, obręb 0018,,Kopernik",  jedn. ewid. miasto Głogów

 

24. Nr zgłoszenia AB.6743.1.24.2018 z dnia 27.06.2018 r.

- Inwestor:   Tauron Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oswietlenia drogowego nN 0,4 kV, działka nr ewid. 156, obręb 0007 ,,Krzekotówek",  jedn. ewid. gmina Kotla

WYDANO ZAŚWIADCZENIE Z DNIA 11.09.2018

25. Nr zgłoszenia AB.6743.1.25.2018 z dnia 27.06.2018 r.

- Inwestor:   Tauron Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oswietlenia drogowego nN 0,4 kV, działka nr ewid. 453/1, obręb 0011 ,,Kotla",  jedn. ewid. gmina Kotla

WYDANO ZAŚWIADCZENIE Z DNIA 11.09.2018

26. Nr zgłoszenia AB.6743.1.26.2018 z dnia 27.06.2018 r.

- Inwestor:   Tauron Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oswietlenia drogowego nN 0,4 kV, działki nr ewid. 386, 243, obręb 0010 ,,Skidniów",  jedn. ewid. gmina Kotla

WYDANO ZAŚWIADCZENIE Z DNIA 17.09.2018 r.

27. Nr zgłoszenia AB.6743.1.27.2018 z dnia 27.06.2018 r.

- Inwestor:   Tauron Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oswietlenia drogowego nN 0,4 kV, działki nr ewid. 344/1, 342, obręb 0010 ,,Skidniów",  jedn. ewid. gmina Kotla

WYDANO ZAŚWIADCZENIE Z DNIA 17.09.2018 r.

28. Nr zgłoszenia AB.6743.1.28.2018 z dnia 27.06.2018 r.

- Inwestor:   Tauron Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oswietlenia drogowego nN 0,4 kV, działka nr ewid. 6/2, obręb 0008 ,,Kulów",  jedn. ewid. gmina Kotla

WYDANO ZAŚWIADCZENIE Z DNIA 11.09.2018

29. Nr zgłoszenia AB.6743.1.29.2018 z dnia 27.06.2018 r.

- Inwestor:   Tauron Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci oświetleniowej  nN 0,4 kV w ramach zadnia: Modernizacja sieci oświetlenia drogowego w Głogowie przy ul.Wita Stwosza, działki nr ewid. 3,8, obręb 0009 ,,Żarków", działki nr ewid. 117, 118, 126, 139, 515, 211/6, 211/11, 323, obręb 0006 "Hutnik", jedn. ewid. miasto Głogów

 

 

30. Nr zgłoszenia AB.6743.1.30.2018 z dnia 03.07.2018 r.

- Inwestor:   Tauron Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV, działki nr ewid. 399, 393, 630, obręb 0006 ,,Hutnik",  jedn. ewid. miasto Głogów

WYDANO ZAŚWIADCZENIE Z DNIA 23.10.2018

31. Nr zgłoszenia AB.6743.1.31.2018 z dnia 06.07.2018 r.

- Inwestor:   Tauron Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV, działki nr ewid. 620, 579, 589, 552, 543, 528/2, 525, 399, 400, 515, 505, 630, 690, 626, 625, 624, 623, 622, 621, 619, 618, 617, 616, 615, 613, 566, 567, 568, 569, 571/1, 572/1, 573, 574, 575, 576, 578, 540, 539, 538, 537/1, 537/2, 537/3, 536/4, 536/3, 535, 534, 533, 532, 531, 530, 529, 527, 526, 524, 522, 521, 520, 518, 517, 451, 454, 455, 456/2, 456/1, 457, 458, 459, 387, 393, 390, 493, 494, 503, 504, 706, 705, 704/1, 703, 700, 699, 697/2, 696, 695, 694/1, 693, 392, 386, 394, 545, obręb 0006 ,,Hutnik",  jedn. ewid. miasto Głogów

 

32. Nr zgłoszenia AB.6743.1.32.2018 z dnia 06.07.2018 r.

- Inwestor:  Sylwia Małecka

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; działki nr ewid. 22, 12, 466/14, obręb 0005,,Kurowice-Modła", jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

- BRAK SPRZECIWU

32.1. Nr zgłoszenia AB.6743.1.32.1.2018 r. z dnia 09.07.2018

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa Lini elektroenergetycznej nN 0,4 kV napowietrznej oświetlenia drogowego, dzialki nr ewid. 663, obręb Ceber, jedn. ewid. gmina Kotla;

 WYDANO ZAŚWIADCZENIE Z DNIA 11.09.2018

33. Nr zgłoszenia AB.6743.1.33.2018 z dnia 09.07.2018 r.

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa linii napowietrznej elektroenergetycznej nN 0,4 kV- oświetlenie drogowe przy ul. Krzyckiej, 67-240 Kotla, działka ewid. nr 1098, obręb 0005 Kotla, jedn. ewid. gmina Kotla

34. Nr zgłoszenia AB.6743.1.34.2018 z dnia 09.07.2018 r.

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV napowietrzno-kablowej oświetlenia drogowego przy ul. Bielawskiej, 67-240 Kotla, działka ewid. nr 1107, 1138/1, 1106, obręb 0005 Kotla, jedn. ewid. gmina Kotla

WYDANO ZAŚWIADCZENIE Z DNIA 11.09.2018

34. 1. Nr zgłoszenia AB.6743.1.34.1.2018 z dnia 10.07.2018 r.

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV działki ewid. nr 315/2, 268/33, obręb 0009 Żarków, jedn. ewid. miasto Głogów

WYDANO ZAŚWIADCZENIE Z DNIA 30.07.2018

35. Nr zgłoszenia AB.6743.1.35.2018 z dnia 12.07.2018 r.

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci oświetleniowej 0,4 kV, Kat. XXVI w ramach zadania: Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w m. Nielubia ul. Słoneczna, działka ewid. nr 20, 22/35, 22/4 , obręb 0007 Nielubia, jedn. ewid. gmina Żukowice

WYDANO ZAŚWIADCZENIE Z DNIA 17.10.2018

36. Nr zgłoszenia AB.6743.1.36.2018 z dnia 13.07.2018 r.

- Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa Kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV,  kat. XXVI w ramach zadania Budowa powiązania nN od słupa nr 10C/V/10 obw. V z ST-810-10 do słupa nr 3/X/27 obw. X z ST810-27 w m. Nielubia gm. Żukowice

WYDANO ZAŚWIADCZENIE Z DNIA 14.08.2018

37. Nr zgłoszenia AB.6743.1.37.2018 z dnia 13.07.2018 r.

- Inwestor: Jerzy Krotla

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociagowej w Jerzmanowej, działki nr ewid. 657/1, 663/7 obręb 0004 Jerzmanowa, jedn. ewid. gmina |Jerzmanowa

 

38. Nr zgłoszenia AB.6743.1.38.2018 z dnia 13.07.2018 r.

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25, 31-035 Kraków

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci  elektroenergetycznej kaclowej nN 0,4 kV do zasilabnia w energię elektryczną, działki nr ewid. 33/23, 33/24, 33/26, 33/27, 33/28 w miejscowości Krzekotówek obręb 0007 Krzekotówek, jedn. ewid. gmina |Kotla

WYDANO ZAŚWIADCZENIE Z DNIA 14.08.2018

39. Nr zgłoszenia AB.6743.1.39.2018 z dnia 18.07.2018 r.

- Inwestor: Gmina Jerzmanowa. ul. Lipowa 4, 67 -222 Jerzmanowa

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci  elektroenergetycznej kaclowej nN 0,4 kV, działki nr ewid. 69, 38 w miejscowości Maniów, obręb 0004 Jerzmanowa, jedn. ewid. gmina |Jerzmanowa

40. Nr zgłoszenia AB.6743.1.40.2018 z dnia 24.07.2018 r.

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV napowietrzna, dzialka nr ewid. 1116, 1117 obręb Kotla, jedn. ewid. gmina Kotla

 

41. Nr zgłoszenia AB.6743.1.41.2018 z dnia 24.07.2018 r.

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

- Adres i opis projektowanego obiektu: Przebudowa sieci elektroenergetycznej obejmujace napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 KV, dzialka nr ewid.56, 57, 148, 149/8, obręb Pęcław, jedn. ewid. gmina Pęcław

42. Nr zgłoszenia AB.6743.1.42.2018 z dnia 27.07.2018 r.

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej , dzialka nr ewid. 187, 193, obręb Szczyglice, jedn. ewid. gmina Głogów

43. Nr zgłoszenia AB.6743.1.43.2018 z dnia 30.07.2018 r.

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

- Adres i opis projektowanego obiektu: Przebudowa z budową sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz z budową przyłączy kablowych do zasilania w energię elektryczną obiektów w miejscowości Jaczów, gmina Jerzmanowa- dz. nr 810/10, 810/11, 810/12, 810/13, 825/3, 825/4, 825/8, 825/9, 825/6, 825/7

ZAŚWIADCZENIE  z dnia 07.11.2018

44. Nr zgłoszenia AB.6743.1.44.2018 z dnia 30.07.2018 r.

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV wraz z budową przyłącza kablowego do zasilania w energię elektryczną obiektu w miejscowości Sobczyce, gmina Kotla- dz. nr 216/2

 

45. Nr zgłoszenia AB.6743.1.45.2018 z dnia 02.08.2018 r.

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV w miejscowości Głogów, dz. nr ewid. 50/3, obręb 0012 Gorkowo, jedn. ewid. miasto Głogów

WYDANO ZAŚWIADCZENIE Z DNIA 24.08.2018

46. Nr zgłoszenia AB.6743.1.46.2018 z dnia 13.08.2018 r.

- Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci oswietlenia zewnetrznego dla rejonu Pompowni Wody, dz. nr ewid. 872, obręb 0016 HUTA, jedn. ewid. miasto Głogów

47. Nr zgłoszenia AB.6743.1.47.2018 z dnia 13.08.2018 r.

- Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci oswietlenia zewnetrznego dla rejonu Wydz. Przygotownia Wsadu, dz. nr ewid. 850/2, obręb 0016 HUTA, jedn. ewid. miasto Głogów

SPRZECIW Z DNIA 05.11.2018

48. Nr zgłoszenia AB.6743.1.48.2018 z dnia 13.08.2018 r.

- Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci oswietlenia zewnetrznego dla rejonu Magazynu Kamienia Wapiennego, dz. nr ewid. 872, obręb 0016 HUTA, jedn. ewid. miasto Głogów

ZAŚWIADCZENIE z dnia 20.11.2018

49. Nr zgłoszenia AB.6743.1.49.2018 z dnia 14.08.2018 r.

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa kablowej sieci oswietleniowej nn 0,4 kV , działki nr ewid. 298/1, 247/4, obręb 0005 Kościuszki, jedn. ewid. miasto Głogów

50. Nr zgłoszenia AB.6743.1.50.2018 z dnia 14.08.2018 r.

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa kablowej sieci oswietleniowej nn 0,4 kV , działki nr ewid. 107, 215, 220, obręb 0002 Matejki, jedn. ewid. miasto Głogów

51. Nr zgłoszenia AB.6743.1.51.2018 z dnia 23.08.2018 r.

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłacza kanalizacji sanitarnej, działki nr ewid. 64, 66, obręb 0004 Chrobry, jedn. ewid. miasto Głogów

zaświadczenie z dnia 06.12.2018

52. Nr zgłoszenia AB.6743.1.52.2018 z dnia 04.09.2018 r.

- Inwestor: Jarosław Grabowski

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłaczami, działki ne rwid. 608, 610/7, 610/14, 610/2, obręb Jaczów, jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

53. Nr zgłoszenia AB.6743.1.53.2018 z dnia 04.09.2018 r.

- Inwestor: Jarosław Grabowski

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłaczami, działki ne rwid. 608, 610/7, 610/14, 610/2, obręb Jaczów, jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

WYDANO ZAŚWIADCZENIE Z DNIA 02.10.2018 r.

54. Nr zgłoszenia AB.6743.1.54.2018 z dnia 03.10.2018 r.

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w ramach zadania oświetlenie ulic na terenie miasta Głogowa - Etap 1 Oświetlenia pomnika Żolnierzy Wykletych, dzialki nr ewid 118, 122 obręb 0007 Stare Miasto, jedn. ewid. miasto Glogów

ZAŚWIADCZENIE z dnia 30.11.2018

55. Nr zgłoszenia AB.6743.1.55.2018 z dnia 03.10.2018 r.

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w ramach zadania oświetlenie ulic na terenie miasta Głogowa - Etap 2 Oświetlenia pomnika Żolnierzy Wykletych, dzialki nr ewid 118, 122 obręb 0007 Stare Miasto, jedn. ewid. miasto Glogów

ZAŚWIADCZENIE z dnia 30.11.2018

56. Nr zgłoszenia AB.6743.1.56.2018 z dnia 05.10.2018 r.

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej obejmujacej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, dzialka nr ewid 555/30 obręb 0004 Jerzmanowa, jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

ZAŚWIADCZENIE Z DNIA 30.11.2018

57. Nr zgłoszenia AB.6743.1.57.2018 z dnia 05.10.2018 r.

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci wodociagowej, dzialki nr ewid 95/6, 249 obręb 0011 Krzepow, jedn. ewid. miasto Głogów

ZAŚWIADCZENIE  z dnia 24.10.2018

58. Nr zgłoszenia AB.6743.1.58.2018 z dnia 05.10.2018 r.

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa kablowej sieci oświetleniowej nn 0,4 kV w ramach zadania: Oświetlenie ścieżki w parku przy ul. Daszyńskiego w Głogowie, działki nr ewid 2/4, 3,  obręb 0011 Żarków, jedn. ewid. miasto Głogów

ZAŚWIADCZENIE z dnia 25.10.2018

59. Nr zgłoszenia AB.6743.1.59.2018 z dnia 09.10.2018 r.

- Inwestor: Gmina Jerzmanowa

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci kanalizacji deszczowej służacej odwodnienu drogi gminnej, przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika, działki nr ewid 547/15, 534/2,  obręb 0004 Jerzmanowa, jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

60. Nr zgłoszenia AB.6743.1.60.2018 z dnia 17.10.2018 r.

- Inwestor: Marcin Nester

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłaczem wodociagowym, działki nr ewid 657/4, 497/130,  obręb 0004 Jerzmanowa, jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

ZAŚWIADCZENIE  z dnia 05.11.2018

61. Nr zgłoszenia AB.6743.1.61.2018 z dnia 17.10.2018 r.

- Inwestor: Fabryka Mebli Bodzio Bogdan Szewczyk

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłaczem wodociagowym, działki nr ewid 681/1, 681/3, 681/4, 233/4, 233/5, 331/1,   obręb 0011 Ruszowice, jedn. ewid. gmina Głogow,  działka nr ewid. 881 obręb 0006 Hutmik, jedn. ewid. miasto Głogow,

Zaświadczenie z dnia 09.11.2018

62. Nr zgłoszenia AB.6743.1.62.2018 z dnia 17.10.2018 r.

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa lini kablowej  nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa boiska wielofunkcyjnego w kwartale Sikorskiego, Matejki, Mickiewicza , Przemysłowa w Głogowie  działka nr ewid. 307 obręb 0002 Matejki, jedn. ewid. miasto Głogow,

zaświadczenie z dnia 18.10.2018

63. Nr zgłoszenia AB.6743.1.63.2018 z dnia 19.10.2018 r.

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej działki nr ewid. 604/3, 604/9, 806/19, 608, 819/1, obręb 0004 Jaczów, jedn. ewid. gmina Jerzmanowa,

Zaświadczenie z dnia 07.11.2018

64. Nr zgłoszenia AB.6743.1.64.2018 z dnia 24.10.2018 r.

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej działki nr ewid. 555/12, obręb 0004 Jerzmanowa, jedn. ewid. gmina Jerzmanowa,

ZAŚWIADCZENIE  z dnia 07.11.2018

65. Nr zgłoszenia AB.6743.1.65.2018 z dnia 24.10.2018 r.

- Inwestor: Beata Słowek

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z linią oświetlenia ulicznego, działki nr ewid. 521/13, 511, obręb 0005 Kościuszki, jedn. ewid. miasto Głogow

DECYZJA SPRZECIW  z dnia 12.12.2018

66. Nr zgłoszenia AB.6743.1.66.2018 z dnia 29.10.2018 r.

- Inwestor: Agnieszka i Krzysztof Bieleń

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Smardzowie, działki nr ewid. 50, 60, obręb 0008 Smardzow, jedn. ewid. gmina Jerzmanowa

Zaświadczenie z dnia 14.02.2019

67. Nr zgłoszenia AB.6743.1.67.2018 z dnia 07.11.2018 r.

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów, Rynek 10, 67-200 Głogow

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci kanalizacji deszczowej służacej odwodnienu drogi gminnej,  elektroenergetycznej lini kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogi gminnej oraz przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w zakresie budowy jezdni wlotu i chodnika w pasie drogowym działka nr ewid. 520/60, obręb 0009 Żarkow, jedn. ewid. miasto Głogow

ZAŚWIADCZENIE  z dnia 27.11.2018

68. Nr zgłoszenia AB.6743.1.68.2018 z dnia 07.11.2018 r.

- Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Głogowie Sp z. o.o.

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, działka nr ewid. 897, 911, 932/1, 907, 908/1, 908/2, 910, 925, 926, obręb 0006 Hutnik, jedn. ewid. miasto Głogow

69. Nr zgłoszenia AB.6743.1.69.2018 z dnia 07.11.2018 r.

- Inwestor: Gmina Miejska Głogów

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studnią chlonną, remont istniejacej jezdni oraz chodnikow, utwardzenie powierzchni gruntu na dzialce budowlanej nr 71/9, budowa zjazdów z drogi gminnej, działki nr ewid. 86, 87/2, 71/9 obręb 0004 Chrobry, jedn. ewid. miasto Głogow

ZAŚWIADCZENIE Z DNIA 22.11.2018

70. Nr zgłoszenia AB.6743.1.70.2018 z dnia 26.11.2018 r.

- Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.

- Adres i opis projektowanego obiektu: Budowa kablowej sieci oświetlenia 0,4 kV, Kat XXVI w ramach zadania: Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w m. Głogów ul. Bolesława Prusa łacznik do ulicy Lotników, działki nr ewid. 630, 399 obręb 0006 Hutnik, jedn. ewid. miasto Głogow

ZAŚWIADCZENIE Z DNIA 28.01.2018

71. Nr zgłoszenia AB.6743.1.71.2018 z dnia 10.12.2018 r.

- Inwestor: Zakład Budowlano - Remontowy BUDREM Sp. z o.o. sp. k.

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej , działki nr ewid. 60, 63/17, obręb 0004 Chrobry, jedn. ewid. miasto Głogow

ZAŚWIADCZENIE Z DNIA  12.03.2019 r.

72. Nr zgłoszenia AB.6743.1.72.2018 z dnia 10.12.2018 r.

- Inwestor: Zakład Budowlano - Remontowy BUDREM Sp. z o.o. 

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci kanalizacji deszczowej , działka nr ewid. 128/1, obręb 0001 Bukwica, jedn. ewid. gmina Żukowice

73. Nr zgłoszenia AB.6743.1.73.2018 z dnia 17.12.2018 r.

- Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A

- Adres i opis projektowanego obiektu: przebudowa z budową sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV wraz z budową przyłączy kablowych do zasilania w energię  elektryczną obiektów w miejscowości Jaczów, gmina Jerzmanowa działki nr ewid. 810/10, 810/11, 810/12, 810/13, 825/3, 825/4, 825/8, 825/9, 825/6, 825/7, 810/1

ZAŚWIADCZENIE z dnia 02.01.2019

75. Nr zgłoszenia AB.6743.1.75.2018 z dnia 17.12.2018 r.

- Inwestor: TAURON DYSTRYBUCJA S.A

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci elektroeneregtycznej kablowej nN 0,4 kV do zasilania w energie, działki nr ewid. 307/3, 308/1, 287/2, 317, 333, 89, 48, 32, 94/9, 94/11, 265, 291, 90/9, 399, 398, 400, 391/2, 391/1, 34, 95/1, 94/6, 94/4, 353/1, 353/2, 355, 354, 378, obręb Serby, jedn. ewid. gmina Glogow

 

76. Nr zgłoszenia AB.6743.1.76.2018 z dnia 20.12.2018 r.

- Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sanitarnej

- Adres i opis projektowanego obiektu: budowa sieci wodociagowej dz. nr ewid. 453, 467/2, obręb Kościuszki, jedn. ewid. miasto Glogów 

Zaświadczenie z dnia 18.01.2019

77. Nr zgłoszenia AB.6743.1.77.2018 z dnia 21,12,2018r.

- Inwestor: Szymon Koralewski

- Adres i opis projektowanego obiektu: sieć kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. ewid. 239, 121/2, obręb 0011 Krzepów, jedn. ewid. miasto Głogów.

ZAŚWIADCZENIE Z DNIA 24.01.2019

----------------------------ROK 2019-----------------------------------------------------------

1. Nr zgłoszenia AB.6743.1.1.2019z dnia 03.01.2019 r.

- Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Bukwica 1

- Adres i opis projektowanego obiektu: sieć kanalizacji sanitarnej  działka nr ewid. 131/19, obręb 0001 Bukwica, jedn. ewid. gmina Żukowice.

ZAŚWIADCZENIE z dnia 16.01.2019

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Koriat-Łysakowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Koriat-Łysakowska
Data wprowadzenia:2015-06-12 08:12:34
Opublikował:Katarzyna Koriat-Łysakowska
Data publikacji:2015-06-12 08:52:36
Ostatnia zmiana:2019-03-15 10:28:17
Ilość wyświetleń:4633

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij