Adres: ul. Neptuna 33, 67-200 Głogów;

Dyrektor PŚDS p. Sylwia Matysiak;

 

  Kontakt:
Sekretariat: (76) 833  94 36,

FAX: (76) 833  94 36,

e-mail: poczta@sds.glogow.pl

strona Internetowa: www.sds.glogow.pl