·         Adres: ul.  Kosciuszki 15A, 67-200 Głogów;

·         Dyrektor PCA – Monika Makowska-Sikora;

·         Kontakt:

Sekretariat: (76) 833 57 48,

FAX: (76) 835 70 87.

https://pcaglogow.bip.gov.pl/

 

Powiatowe Centrum Administracyjne w Głogowie zapewnia wspólną obsługę  ekonomiczno-administracyjną oraz organizacyjną następujących placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego Powiatu Głogowskiego:

·         Dom Dziecka „Pod Lipami” w Głogowie ul. Lipowa 10,

·         Dom Dziecka w Głogowie ul. Orbitalna 27/38,

·         Dom Dziecka w Głogowie ul. Generała Stanisława Maczka 7,

·         Dom Dziecka w Kotli ul. Głogowska 68.